Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Ny e-tjänst för bygglovsansökan

Nu har Mjölby kommun en ny e-tjänst för bygglovsansökan. Tjänsten gör det enklare för både privatpersoner och företag att söka bygglov. Allt sker digitalt och du som sökande får en öppen och mer tillgänglig insyn i ditt ärende där du kan följa det från start till slut, göra eventuella kompletteringar och se status på ditt ärende.

Handläggningstiden blir kortare och kommunikationen mellan handläggaren och sökande sker direkt via meddelanden i e-tjänsten. Ett av målen med den nya tjänsten är att minska köerna och handläggningstiden av bygglovsansökningar. Den nya och mer digitala processen är säkrare, mer miljövänlig och har en ökad tillgänglighet för kommunens invånare. Lanseringen av den nya e-tjänsten förväntas frigöra mer tid som handläggarna i stället kan lägga på service och mer kvalitetshöjande arbete.

Invånare och företag som redan har pågående bygglovsärenden hos kommunen kommer att flyttas över till den nya e-tjänsten för fortsatt hantering. Det kommer fortfarande att vara möjligt att ansöka om bygglov via pappershandlingar, men ansökningar som görs via e-tjänsten kommer att kunna hanteras snabbare.

Här hittar du alla våra e-tjänster för bygglov.

Uppdaterad: