Museer och hembygdsgårdar

Det finns många fina hembygdsgårdar som ägs av olika hembygdsföreningar i bygderna kring kommunen. Flera av hembygdsgårdarna har museer med utställningar av kulturhistoriska samlingar. Mjölby hembygdsgård, Öjebro samt Gamla Skeninges museigårdar ägs av kommunen men sköts av  hembygdsföreningar.

Mjölby hembygdsgård

På Norrgårdsholmen i centrala Mjölby visar byggnader och samlingar ortens historia från 1700-talet till nutid. Bland annat finns här en fin samling av intarsia, som är ett signum för Mjölbys industrihistoria. Museet och husen ägs av Mjölby kommun och drivs ideellt av Mjölby hembygdsförening, dessa hålls öppna sommartid. Vissa delar av hembygdsgården visas, efter bokning, även under vinterhalvåret. 

För bokning, ring Mjölby Hembygdsförening
Telefon: 0142-147 47

Vandrarhemmet är också det beläget på Norrgårdsholme, kaffeserveringen Åttakanten drivs också av Mjölby Vandrarhem.

Skånska Lasses hus

Trots namnet var Skånska Lasse, den berömde bondkomikern och visdiktaren, Mjölbybo under större delen av sitt verksamma liv. Från 1918 till sin död 1937 bodde han med fru och barn på Sandgatan 2 i Mjölby. Skånska Lasses mest kända visor är, Elektricitetsvisan och Johan på Snippen.
Huset ägs och drivs av Mjölby hembygdsförening, telefon 0142-147 47

En staty av Skånska Lasse står placerad i Kvarnparken (statyn ägs av Folketshusföreningen).

Antikvarisk dokumentation - Skånska Lasse

2016 gjorde Östergötlands muséum en antikvarisk dokumentation över Skånska Lasses hus.

Dokumentation Skånska Lasses hus Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Öjebro

Öjebro gamla kvarnby är en idyll som får besökaren att uppleva hur det kunde se ut i bysamhället före Storskifte och Laga skifte. I Öjebro finns bland annat en gammal stenvalvsbro över Svartån från 1700-talet.

I Öjebro finns en elkvarn som idag är ett av byns museer. Vill ni ha en visning av byns museer kontakta Öjebroortens hembygdsförening, kontaktuppgifter finns i föreningsregistret.

Skänninge rådhus och Gamla Skeninge

Skänninge stadshistoriska museum och museigårdar är från 1700-1800-talen. Anläggningarna ägs av kommunen men sköts och visas av hembygdsföreningen, S:ta Ingrids Gille, som också är ägare av museiföremålen.

I Gamla Skeninge finns även en vacker örtagård.

Det av hovintendent Carl Fredrik Adelcrantz ritade rådhuset (invigt 1770) har  renoverats grundligt.
Rådhuset och gårdarna i Gamla Skeninge hålls öppna under sommaren men visas, efter bokning, även under vintern.

För kontakt och bokning, S:ta Ingrids Gille, telefon 0142-402 96

Övriga hembygds- och bygdegårdar

Förutom de kommunägda hembygdsgårdarna finns gårdar i

  • Hogstad
  • Högby
  • Normlösa
  • Skeppsås
  • Sya
  • Vallerstad
  • Veta
  • Väderstad
  • Västra Harg
  • Östra Tollstad