Musik, teater och skapande

Mjölbys musikliv är känt och respekterat långt utanför kommunens gränser.

Mjölby Kulturskola

Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentspel, bild samt dans-drill-drama. Musiken är ändå det som dominerar och sedan länge är den verksamheten mycket framgångsrik!

Kulturskolan har något att erbjuda för alla barn och ungdomar mellan 6 och 20 år, alltifrån "Musiklek på 6-års" till orkestrar och kammarensembler på alla nivåer.

Blåsorkestertraditionen är stark i Mjölby men även stråkmusiken har blivit omfattande under senare år.
Kulturskolan har såväl blås- som stråkorkestrar i flera nivåer, ett eget ungdomsstorband, två körer och en omfattande barnverksamhet med instrumentprovning i "Musikverksta'n" och de första trevande tonerna på eget instrument i "Instrumentlek". Utöver detta  kammarmusicerande i många olika former.

Kulturskolan har egna lokaler, inrymda i Lagmansskolan, med egen entré från baksidan av skolan, via cykelbanan.

Kulturskolan

Teater

Du vet väl om att du kan gå på teater i Mjölby? Höst och vår ges två till tre större teaterföreställningar ur Riksteaterns utbud på Mjölby Kulturscen, där Mjölby Riksteaterförening står som arrangör. Dessutom arrangeras andra teaterproduktioner på flera platser i kommunen. 

Mjölby Riksteaterföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musik

Mjölbys föreningsmusikliv har alltid varit tongivande. Blåsorkestrarna har haft stora framgångar både nationellt och internationellt.

Musikföreningarna samarbetar i Mjölby Musikråd som bland annat genomför en konsertserie varje år och på olika sätt tillvaratar musiklivets intressen.

I Mjölby finns det flera duktiga körer och folkdanslag.

ABF och Medborgarskolan bedriver rockmusikverksamhet och annan musik- och kulturverksamhet i Parkskolan respektive gamla Telegrafen.

Vill du komma i kontakt med någon sång-, musik- eller dansförening? Sök i vårt föreningsregister via länken nedan.

Föreningsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om kommande föreställningar och konserter hittar du i På Gång i Mjölby kommun länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

Lena Lindgren

Kultur- och fritidsstrateg

Telefon: 0142-851 03

lena.lindgren@mjolby.se