Musik, teater och skapande

Mjölbys musikliv är känt och respekterat långt utanför kommunens gränser.

Mjölby Kulturskola

Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentspel, bild samt dans-drill-drama. Musiken är ändå det som dominerar och sedan länge är den verksamheten mycket framgångsrik!

Kulturskolan har något att erbjuda för alla barn och ungdomar mellan 6 och 20 år, alltifrån "Musiklek på 6-års" till orkestrar och kammarensembler på alla nivåer.

Blåsorkestertraditionen är stark i Mjölby men även stråkmusiken har blivit omfattande under senare år.
Kulturskolan har såväl blås- som stråkorkestrar i flera nivåer, ett eget ungdomsstorband, två körer och en omfattande barnverksamhet med instrumentprovning i "Musikverksta'n" och de första trevande tonerna på eget instrument i "Instrumentlek". Utöver detta  kammarmusicerande i många olika former.

Kulturskolan har egna lokaler, inrymda i Lagmansskolan, med egen entré från baksidan av skolan, via cykelbanan.

Kulturskolan

Teater

Du vet väl om att du kan gå på teater i Mjölby? Höst och vår ges två till tre större teaterföreställningar ur Riksteaterns utbud på Mjölby Kulturscen, där Mjölby Riksteaterförening står som arrangör. Dessutom arrangeras andra teaterproduktioner på flera platser i kommunen. 

Mjölby Riksteaterföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnteater

Varje säsong arrangeras barnteater vid tre till fyra tillfällen. Här kan du ta del av säsongens program, barnteater hösten 2020

Musik

Mjölbys föreningsmusikliv har alltid varit tongivande. Blåsorkestrarna har haft stora framgångar både nationellt och internationellt.

Musikföreningarna samarbetar i Mjölby Musikråd som bland annat genomför en konsertserie varje år och på olika sätt tillvaratar musiklivets intressen.

I Mjölby finns det flera duktiga körer och folkdanslag.

ABF och Medborgarskolan bedriver rockmusikverksamhet och annan musik- och kulturverksamhet i Parkskolan respektive gamla Telegrafen.

Vill du komma i kontakt med någon sång-, musik- eller dansförening? Sök i vårt föreningsregister via länken nedan.

Föreningsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om kommande föreställningar och konserter hittar du i På Gång i Mjölby kommun länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

Lena Lindgren

Kultur- och fritidsstrateg

Telefon: 0142-851 03

lena.lindgren@mjolby.se