Information konstgräs - snöröjning

Konstgräsplaner - journummer under vintern

Måndag-torsdag klockan 7-16, fredag klockan 7-12.30
Service- och teknikförvaltningen, Stefan Gustavsson telefon 0142-857 69

Vardagar övrig tid samt helger: Service- och teknikförvaltningen, jourledare telefon 0142-857 43

OBS! Dessa telefonnummer gäller endast frågor gällande snöröjning av konstgräsplanerna. Övriga frågor hänvisas till felanmälan, telefon 0142-107 07

Kom ihåg! Det är varje förenings ansvar att ta reda på om planerna är spelbara. Snötäckt plan får inte användas!

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

kulturofritid@mjolby.se