Information konstgräs - snöröjning

Konstgräsplaner - journummer under vintern

Måndag-torsdag klockan 7-16, fredag klockan 7-12.30
Service- och teknikförvaltningen, Stefan Gustavsson telefon 010-234 57 69

Vardagar övrig tid samt helger:
service- och teknikförvaltningen, jourledare telefon 010-234 57 43

OBSERVERA! Dessa telefonnummer gäller endast frågor om snöröjning av konstgräsplanerna. Övriga frågor hänvisas till felanmälan, telefon 0142-107 07

Kom ihåg! Det är varje förenings ansvar att ta reda på om planerna är spelbara. Snötäckt plan får inte användas!

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00 (växeln)

kulturofritid@mjolby.se