Mjölby kommun, länk till startsidan

Lediga tomter

Under de senaste åren har invånarantalet stadigt klättrat uppåt eftersom fler och fler väljer att flytta till Mjölby kommun. Statistiken visar att det huvudsakligen är barnfamiljer som väljer att slå sig ned här. Det är vi mycket stolta över - att det är här man väljer att låta sina barn växa upp.

Flygfoto över Carlslund

Tomter till salu

I vår databas hittar du enkelt våra tomter till salu och här finns också information om ytstorlek och pris. I kartan visas de tomter som är lediga samt storlek och pris på dem. Kontakta gärna vår exploateringshandläggare om du behöver hjälp eller söker mer information.

Databas med tomter till salu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomtkö

Sedan några år tillbaka är efterfrågan på villatomter i Mjölby kommun så stor att tomterna säljs till de som står i tomtkön, det vill säga det blir i regel inga tomter över till de som inte står i kön. Det kostar 200 kronor per år för att stå med i tomtkön. Du anmäler dig via länken nedan.

Regler för tomtkö

Är du redan anmäld, se din plats i tomtkön på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande villatomter

Mjölby kommun växer och vi planerar för nya villatomter i många delar av kommunen.

Söder om Måndalen i Mjölby

Området är beläget söder om Måndalen, mellan Sjunningsfält och Bockarpsvägen. Detaljplan för området är antagen och har vunnit laga kraft. Här planeras för 20 villatomter i skogsmark. Tomterna är tänkta att gå ut på markanvisning där syftet är att byggherrar ska få visa möjligheterna att uppföra småhus i skogsmiljö som är kuperad. Byggnation kan tidigast ske 2026. Inom området kommer även Mjölbys nya grundskola byggas.

Eldslösaområdet - ny stadsdel i Mjölby

Området är beläget utmed Eldslösaleden och Hargsvägen, direkt norr om Mjölbys ridskola. Området är i dagsläget ett beteslandskap och även här planeras det för villatomter, cirka 60 stycken. Här beräknas detaljplanen kunna antas under 2024.

Området kan även komma innehålla några enstaka ytor för mindre flerbostadshus eller radhus. Husproduktionen är tänkt att kunna starta under 2025.

Storgårdsområdet i Väderstad

Planering pågår med att ta fram en ny detaljplan som innefattar cirka 70 villatomter. Detaljplanen beräknas antas i slutet av 2024.

Vattenverkstan i Skänninge

Planområdet ligger vid den gamla vattenverkstan, i närheten av Bjälbotullskolan. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Syftet är att möjliggöra för nya villor, men även radhus och kedjehus.

Tomtpriser och andra kostnader

Tomtpriserna varierar beroende på område och storlek. Här får du bland annat svar på frågan vad ett bygglov kostar och vilka andra anslutningsavgifter som tillkommer.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp och el tillkommer, enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. Vatten- och avloppsanslutningen kostar enligt nu gällande taxa från 2023 cirka 173 600 kronor beräknat för en tomt på 1 000 kvadratmeter. (Taxan beräknas utifrån tomtstorlek).

Kostnad för bygglov

Kostnaden för bygglov och nybyggnadskarta är cirka 35 000 kronor för en normalstor villa enligt 2021 års taxa. De som har bokat en tomt kan beställa nybyggnadskarta för bygglov. Beställning av kartan görs hos Byggnadskontoret.

Fjärrvärme och bredband

I de flesta områden finns även möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme via Mjölby Svartådalen Energi AB, telefon 0142-855 85.

Anslut och installera fjärrvärme i ditt hus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansluta dig till bredband via Utsikt bredband AB, telefon 0142-855 00.

Bredband via fiber med Utsikt bredband Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbetspartners

logga A-hus samarbetspartner villatomter

Kontakt

Jessika Strand Anderson
Exploateringshandläggare

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?