Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Skänningevägen i Mjölby öppen för trafik efter helgens arbete

Gång-och cykelvägen utmed Skänningevägen mellan Prästgårds-liden/Kanikegatan och infarten till kyrkogårdens parkering är dock fortfarande avstängd fram till den 28 mars.

Omledningsväg för gång- och cykeltrafik är sedan tidigare uppskyltad via Egebyskolan– Prästgårdsliden. Fjärrvärmeledningen måste svetsas ihop och provtryckas innan schakten kan fyllas igen på gång- cykelvägen.

Skänningevägen i Mjölby

Röd linje visar den avstängda sträckan på Skänningevägen i Mjölby

Uppdaterad: