Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Pågående ledningsarbeten vid Hagalundsgatan, Mjölby

Mjölby kommun utför byte av en vattenledning i Hagalundsgatan i Mjölby under perioden 26 februari 2024 till 3 mars 2024. Begränsad framkomlighet kan förekomma under den aktuella tiden.

Schaktning kommer utföras på delar av Hagalundsgatan, precis vid avfarten från rondellen ut mot Hulje återvinningscentral, från måndagen den 26 februari till fredagen den 1 mars. För att minimera stöörningar sker omkopplingen till den nya vattenledningen under lördagen den 2 mars och söndagen den 3 mars.

Efter en avstängning kan vattnet vara missfärgat. Missfärgningen är ofarlig och försvinner om du spolar kraftigt i någon av vattenkranarna i fastigheten.

Då vi schaktar och transporterar material till och från arbetsplatsen kan det bli vissa störningar i trafiken men ett körfält kommer vara öppet för fordonstrafik på Hagalundsgatan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig arbetsledare för ledningsarbetet
Jonny Allansson på telefonnummer 073-060 28 98.

Övriga frågor besvaras av VA-ingenjör Nicklas Ericsson på telefonnummer
010-234 51 78 eller via e-post nicklas.ericsson@mjolby.se

Uppdaterad: