Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Skogsarbete i Mantorp

I slutet av vecka 40 kommer våra entreprenörer påbörja arbetet med att avverka skog på ett par ställen i Mantorp. Det är en vanlig skogsskötsel som ska utföras, vilket innebär att vi gallrar ur skogen med hänsyn till rekreations- och naturvärden. Vi beräknar att arbetet med gallring och bortforsling av fällda stockar kommer pågå i cirka tre veckor.

Där angrepp av granbarkborren finns kommer vi även åtgärda det. Vi kommer spara en stor del av lövträden i området för på så vis bygga upp ett mer hållbart bestånd för framtiden.

Avspärrning

Ur säkerhetssynpunkt ber vi dig som vistas i områdena att respektera avspärrningarna som finns uppsatta.

Vi beräknar att gallring och bortforslandet av de fällda stockarna ska pågå i cirka tre veckor och under den tiden kommer områdena vara avstängda och inhägnade för allmänheten.

Berörda områden

Det område som berörs mest och som har många besökare är skogsområdet väster om Klämmestorps idrottsplats i Mantorp. Det andra området där gallring kommer ske är i skogen bakom förskolan Skogsgläntan, på andra sidan gång- och cykelvägen.

På kartbilderna nedan ser du vilka områden det är som berörs.

Förvaring av stockar

När stockarna flyttas bort från de aktuella skogsområdena kommer det finnas upplag av stockar utanför skogen där de samlas ihop. Vi vill uppmärksamma både vuxna och barn om att det är absolut förbjudet att klättra på högarna av stockar då klämrisken är stor.

Kartbild över skogsområdet vid Klämmestorp idrottsplats som ska gallras

Kartbild över skogsområdet vid Klämmestorp idrottsplats som ska gallras

Kartbild över området vid Klämmestorp idrottsplats som ska gallras

Kartbild över skogsområdet Skogsgläntan som ska gallras

Uppdaterad: