Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nytt integrationsprojekt stärker självständighet och delaktighet

Mjölby kommun startar ett nytt integrationsprojekt för att göra samhällsinformation och språkinlärning tillgänglig för alla. Genom att skapa en mötesplats där personer tränar svenska och får stöd i vardagliga frågor, hoppas kommunen stärka nyanländas självständighet och delaktighet.

Elin Forsman står framför en syrénbuske.

Elin Forsman (på bild) och Cecilia Blomberg berättar mer om det nya integrationsprojektet i Mjölby kommun.

Mjölby kommun har märkt av ett ökande behov av stöd för nyanlända familjer och har därför startat ett nytt integrationsprojekt. Just nu pågår ett pilotprojekt med integrationslotsar, och efter sommaren kommer projektet att starta fullt ut med en ny mötesplats för nyanlända.

– Vi behöver bli bättre på att förklara hur det svenska samhället fungerar för nya mjölbybor, säger Elin Forsman, enhetschef på Integrationsenheten.

Modersmålslärare med egen erfarenhet av att etablera sig i Sverige kommer att spela en central roll i arbetet som integrationslotsar. Integrationslotsarna kommer att arbeta från mötesplatsen, hålla informationsträffar, stötta språkligt och vägleda de som kommer till mötesplatsen vid behov.

Stort behov av stöd i praktiska frågor

Bakgrunden till projektet är den stora efterfrågan på hjälp med allt från att ordna ID-kort, söka arbete, söka bostadsbidrag, betala räkningar.

– Ja, listan över praktiska saker man kan behöva stöd i kan göras oändlig. Behoven är större än vad vi kan möta idag, därför startades det här projektet, berättar Cecilia Blomberg, enhetschef för enheten Arbete och integration. Och fortsätter; Det finns också ett stort behov av forum där nyanlända kan träna på sin svenska.

Cecilia Blomberg

Cecilia Blomberg

Samarbete mellan förvaltningarna

Projektet är ett samarbete mellan omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. I pilotprojektet får några personer praktisk hjälp två timmar i veckan. Målet är att de ska känna sig stärkta, förstå hur det svenska samhället fungerar och bli självförsörjande.

– Vi insåg att vi i förvaltningarna möter samma familjer men med fokus på olika delar. Genom att samarbeta kan vi nå längre och erbjuda bättre stöd till både barn och föräldrar, säger Elin Forsman.

”Det handlar om att bygga tillit”

Projektets mål är att göra samhällsinformation och språkinlärning tillgänglig för alla, vilket ska bidrar till självständighet och skapar delaktighet. Projektet är öppet för alla, oavsett om de tidigare deltagit i kommunens aktiviteter.

– Det handlar om att bygga tillit och förtroende till samhället som många gånger ser väldigt annorlunda i de länder man flytt ifrån. Att bygga tillit till det svenska samhället tar tid, och det är viktigt att vi tar oss denna tid, säger Elin Forsman.

– Vi vill skapa en trygg plats där man kan få hjälp med konkreta frågor samtidigt som man tränar sin svenska, fyller Cecilia Blomberg i.

Projektet drar igång efter sommaren

Efter sommaren planerar kommunen att bjuda in lokala aktörer, näringsliv och föreningar till en ny mötesplats för att presentera sina verksamheter. Samarbete med Studiefrämjandet är också planerat för att hålla i studiecirklar.

– Vi ser fram emot att utveckla detta projekt som en del av kommunens långsiktiga integrationsarbete. Genom samarbete mellan olika förvaltningar kan vi gynna både personerna som kommer till oss och samhället som helhet, avslutar Cecilia Blomberg.

Uppdaterad: