Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Vi söker dig som vill bli god man

Nu söker vi dig som vill ställa upp som god man eller förvaltare som vill vara ett stöd för en annan medmänniska.

Som god man är du ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det kan vara till personer med demens, psykiska sjukdomar eller funktionshinder.

Personens behov styr vad som ska göras, men det kan exempelvis vara att betala räkningar, ansöka om bidrag, få annan hjälp från samhället eller se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

Du är inte anställd av kommunen men har rätt att en gång per år begära arvode och kostnadsersättning för ditt uppdrag, huvudregeln är att arvodet betalas av huvudmannen - det vill säga av den person som du är god man eller förvaltare för.

Hur stort arvodet blir beslutas av Överförmyndaren och beräknas utifrån hur omfattande uppdraget varit.

Intresseanmälan

Om du vill bli god man kan du anmäla ditt intresse på Överförmyndarkansliets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: