Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Med anledning av vårdbegränsningar och pågående vårdstrejken i Region Östergötland

Under onsdagen den 5 juni presenterade Region Östergötland förslag till ny arbetsorganisation utifrån deras ekonomiska läge. Det är förändringar i vårdutbud, arbetssätt och organisation. För Mjölby kommun ska de här förändringarna inte påverka den kommunala vård och omsorgen som du som kommuninvånare är beviljad eller söker dig till.

Målet med förändringarna skriver Region Östergötland på deras webbplats Länk till annan webbplats. är att kunna bedriva en verksamhet som är anpassad till regionens ekonomiska förutsättningar. I vårdkedjan har vi i Mjölby kommun ansvar för de patienter som har behov av eller personer blivit beviljade kommunal vård och omsorg.

Kommunal vård och omsorg

Inom kommunen har vi ansvar för de personer som inte på egen hand eller med stöd av ledsagare kan ta sig till vårdcentralen. Det kallas för hemsjukvård, där är Trygg hemgång en av insatserna. Inom den kommunala vård och omsorgen finns även hälso- och sjukvårdsinsatser som görs av sjuksköterska på vissa LSS-boenden och på det särskilda boenden. Samt att vi har hälso- och sjukvårdsansvaret för de patienter som tillfälligt bor på kommunens korttidsboende. Dit kan du som patient få komma när du blir utskriven från en sjukhusvistelse och inte klarar dig på hemmaplan i början av din rehabilitering.

Vårdstrejk påverkar också

Sedan den 4 juni pågår en vårdstrejk i Sverige och i Östergötland. Sedan i tisdags den 11 juni är även sjuksköterskor på 26 av regionens 33 vårdcentraler uttagna i strejk. Den kommunala hälso- och sjukvården i Mjölby kommun berörs inte.

Om du är i behov av vård ska du söka den som vanligt till någon av Region Östergötlands vårdcentraler, akutmottagningar eller klinker. För frågor kontakta Region Östergötland via 1177 eller din vårdcentral.

Vill du komma i kontakt med oss inom den kommunala vård och omsorgen, kontaktar du oss via Medborgarservice på telefonnummer: 010-234 50 00.

Uppdaterad: