Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Omsorgs- och socialnämnden förlänger inte avtal med matdistributör

Inom hemtjänsten och på särskilt boende har omsorgs- och socialnämnden sedan 2021 haft avtal med Ica Boxholm om leverans av dagligvaror vid digitala inköp. På nämndens möte i maj beslutades att inte förlänga avtalet med leverantören. Förändringen börjar gälla den 1 december 2024.

Avtalet har inneburit att brukarna har varit hänvisade till ICA Boxholm för sina inköp, då leverantören var den enda i området som kunde erbjuda hemleverans. I samband med att nya riktlinjer avseende insatser enligt socialtjänstlagen antogs i september 2023, uppdaterades även beskrivningen av insatsen inköp. Den nya beskrivningen innebär att den beviljade insatsen inköp fortsatt ska ske digitalt, men att brukarna ska få möjlighet att själva välja butik. Medarbetare inom hemtjänsten hjälper till med själva beställningen, men brukaren ordnar och bekostar själv hemleverans av dagligvaror.

Utredning inför beslut

Omsorgs- och socialförvaltningen har gjort en utredning inklusive en risk- och konsekvensanalys ur ett brukarperspektiv samt identifierat åtgärder. Utredningen visar:

  • att det finns behov av att brukare som är beviljade insatsen inköp, ges en ökad valfrihet att handla dagligvaror från valfri butik och även av leveranssätt.
  • att Mjölby kommun behöver hantera insatsen inköp på det sätt som Sveriges kommuner och regioner (SKR) föreslår, vilket skrivningen om de digitala inköpen i de nya riktlinjerna avseende insatser enligt socialtjänstlagen också grundar sig på.
  • att fortsätta bara erbjuda hemleverans av en viss butik kan även riskera den fria konkurrensen mellan olika livsmedelsbutiker, vilket SKR också hänvisar till i sin rekommendation.
  • att över tid är trenden att antalet hemleveranser minskar.

Gäller från den 1 december

Insatsen inköp ska från den 1 december 2024 ingå i avgiften för personlig omvårdnad, då insatsen syftar till att tillgodose behovet av att livsmedel finns i hemmet för att måltider ska kunna intas. Förvaltningen ska fortsätta att utreda hur insatsen inköp ska administreras. Hjälpinsatsen inköp består från den 1 december av:

  • att medarbetare tillsammans med brukaren genomför handlingen digitalt och vid behov får hjälp med att göra inköpslista och/eller ta emot varorna vid hemleveransen.
  • att hemtjänsttagaren betalar enligt bestämd avgift till kommunen för hemtjänstinsatserna
  • att personen betalar packnings- och/eller transportkostnad direkt till leverantören vid beställningen eller via faktura.

I nuläget genomförs cirka 200 hemleveranser i månaden till kunder varav cirka 35 av dessa är till personer som bor i särskilt boende.

Mer information kommer via brev till de som har inköp av dagligvaror idag. Samt att under hösten kommer mer information på mjolby.se hur insatsen framöver ska avgiftsbeläggas.

Uppdaterad: