Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Gunnar Hillar tilldelas Mjölby kommuns kulturstipendium 2024

Kultur- och fritidsnämnden i Mjölby kommun har beslutat att tilldela Gunnar Hillar årets kulturstipendium, för hans betydelsefulla arbete med att scanna in och arkivera bildskatter från förr.

Gunnar Hillar har gjort ett gediget arbete med att bevara kulturarvet i bild och text. Med tusentals timmar ideellt arbete har han scannat, bearbetat och organiserat bilder och på så vis tillgängliggjort dem för framtida generationer.

­­– Gunnar har inte bara scannat bilder, utan även sett till att de bevarats och gjorts sökbara digitalt, samt försett varje bild med tillhörande text. Utan hans arbete skulle historien försvinna. Uppskattningsvis har hans ideella arbete med detta tagit 2529 timmar, och det bara för inscanning och bearbetning av bilderna. Imponerande! säger Kristin Kellander, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Gunnar Hillar var styrelsesuppleant i Mjölby Hembygdsförening 2008, och styrelsemedlem 2009-2010. Hans arbete har legat till grund för Mjölby Hembygdsförenings fotogrupp, som träffas löpande för att ytterligare fördjupa kunskapen om fotografiernas miljöer och människor. Gunnar har även räddat ett stort antal bilder på glasplåtar, som förvarats i icke klimatanpassade lokaler, genom att scanna och bearbeta även dessa.

Utdelning på nationaldagen

Efter noggrant övervägande och bedömning av flera framstående kandidater fattade kultur- och fritidsnämnden beslutet att välja Gunnar Hillar till kulturstipendiat under nämndens sammanträde den 13 maj. Kulturstipendiet består av ett diplom och ett belopp på 20 000 kronor. Det kommer att överlämnas till honom vid Mjölby kommuns firande av Sveriges nationaldag den 6 juni. Firandet äger rum på Mjölby hembygdsgård.

Kulturstipendiet i Mjölby kommun har som mål att uppmuntra och stödja kulturaktörer inom olika områden av kulturell karaktär, såsom konst, musik, litteratur, teater, film, dans, konsthantverk och foto. Det är en del av kommunens strävan att främja och bevara den kulturella mångfalden samt uppmuntra till fortsatt kreativitet och utveckling inom dessa områden.

Mjölby kommun gratulerar Gunnar Hillar till detta välförtjänta kulturstipendium.

Kontakt

Lena Lindgren
Kulturstrateg

Uppdaterad: