Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Tillgänglighet är för alla

Idag den 16 maj är det Internationella tillgänglighetsdagen – något vi vill uppmärksamma dig på! Visste du att vi nyligen har börjat texta våra livesändningar från kommunfullmäktige? Eller att du kan få innehållet uppläst på mjolby.se?

Vi jobbar ständigt med att utveckla våra digitala plattformar med olika verktyg. Allt för att skapa en högre tillgänglighet – för alla. Det är då roligt att se att av alla webbplatser inom offentlig sektor så kommer vi i Mjölby kommun in på plats nummer 20 sett till totalbetyget i april månad. Detta bland 704 granskade webbplatser i den rapport som Webperf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gör. Bland de 289 granskade kommunerna ligger vi på plats fem – och har en delad första plats kring just tillgänglighet!

– Digital tillgänglighet är ett område som Webperf granskar. Även om detta är en automatiserad granskning så ger det en god indikation på hur vi ligger till. Att jobba med tillgänglighet är ett löpande arbete och det är roligt att se när det som våra medarbetare jobbar med och utvecklar ger resultat, säger Andreas Capilla, kommundirektör.

Ny lyssna-funktion

Under förra året lanserade vi en lyssna-funktion på mjolby.se. Med hjälp av funktionen kan användare få innehållet uppläst på webbplatsen. Om du tycker det är jobbigt att läsa längre texter, har ett annat modersmål än svenska eller har koncentrationssvårigheter är detta ett bra verktyg.

– Vi hade egentligen inga planer på att ha ett verktyg för att läsa upp innehållet på webbplatsen. Vi tänkte att webbläsarnas inbyggda verktyg skulle räcka. Men det visade sig att det var flera av våra webbplatsbesökare som ville ha ett verktyg för att få texten uppläst. Önskemål om en uppläsningsfunktion kom även från det kommunala Rådet för delaktighet. Även om antalet användare kanske inte är jättestort så fyller den en viktig funktion för de som har behov, förklarar Lis-Anna Engstrand, webbstrateg.

Textning på kommunfullmäktiges möte

I år har vi börjat textat våra livesändningar från kommunfullmäktige. Att texta livesändningar är inget lagkrav, men vi ser det som en god service till våra invånare.

– Användare som har svårt att höra eller av andra skäl vill ha textade sändningar får det lättare att följa med på våra fullmäktigemöten. Textningen är automatisk och inte perfekt, men texten gör det ändå lättare att följa med i våra möten. För mig blir det även fråga om demokrati – att alla kan ta till sig av de diskussioner och beslut som fattas på kommunfullmäktige, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande.

Vad betyder tillgänglighet för dig?

Vi frågade två medarbetare inom kommunen som jobbar med tillgänglighet på olika sätt – inte minst digital tillgänglighet – om hur de ser på just tillgänglighet.

Vad är tillgänglighet för dig?

Att få tillgång till det jag behöver och vill ha utan att behöva anstränga mig i allt för stor utsträckning. Den fysiska tillgängligheten tror jag är den vi måste värna om mest i framtiden. Att vi måste se till att alla kan ta del av våra tjänster, både digitalt och fysiskt, även om man har någon typ av psykisk eller fysisk begränsning. Som kommun kan vi inte välja bort vissa grupper eller bara rikta oss del en viss del av våra medborgare. Det är en utmaning för oss eftersom vi måste erbjuda all typ av service och tjänster till alla.

 

Att någon är tillgängligt betyder också att man har förmåga att ta till sig informationen och att informationen är anpassad efter målgruppen. Vi som kommun måste säkerställa att vi information är tillgänglig för alla medborgare i kommunen.

 

Hur ofta använder du digitala hjälpmedel?

Det beror på hur man definierar digitala hjälpmedel. Jag väljer att definiera det som något digitalt som hjälper mig i vardagen. Då använder jag det i princip hela tiden eftersom jag har min mobil med mig jämt. Min bil är uppkopplat till min telefon, jag handlar det mesta på nätet. Idag finns det appar som är hjälpmedel för i princip allting. Vi kan mäta och följa upp allt från sömn till vår ekonomi till att storhandla via mobilen.

Vad är tillgänglighet för dig?
Tillgänglighet för mig är att det ska vara enkel och smidigt att ta del av tjänster som finns för att förenkla min vardag. Vare sig det är att ta sig till en butik, använda digitala tjänster eller att få information.

 

Hur ofta använder du digitala hjälpmedel?
Jag använder digitala hjälpmedel varje dag, i arbetet och privat använder jag dator, platta och mobiltelefon. Smartklocka använder jag bland annat för sömnregistrering och stegräknare.

 

För de äldre, som jag har som målgrupp i mitt jobb, används GPS-klocka så kunden kan känna sig säker och våga gå ut. Tillsyn nattetid via digitala hjälpmedel för att slippa bli störd av fysiska besök under natten. Läkemedelsautomat för att känna sig självständig och enkelt kunna veta när och vilken medicin man ska ta. Vi har appar inom vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning för att till exempel kunna bocka av att man har gjort saker själv. Det skapar självständiga personer som upplever att man bara behöver kontakta medarbetare när man behöver stöttning.

Uppdaterad: