Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Beslut på kommunfullmäktige den 23 april 2024

Här är några av de punkter som avhandlades på kommunfullmäktige den 23 april. Kommunfullmäktige finns också inspelat och går att se i efterhand.

Årsredovisning 2023

Varje år lämnar kommunstyrelsen en årsredovisning till kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen är en sammanfattning om året som gått. För 2023 visar årsredovisningen ett resultat på 4,3 miljoner kronor och justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 3,3 miljoner kronor.

Enligt mål och budget 2023-2025 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när 10 av de 14 kommunfullmäktigemålen är uppfyllda och de finansiella styrtalen för resultat, soliditet samt självfinansieringsgrad har uppnått planerade värden. Utvärderingen visar att kommunen inte når god ekonomisk hushållning år 2023. Endast 9 av kommunfullmäktiges 14 mål är uppfyllda och styrtalen för resultat och soliditet når inte planerade värden.

Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgår till 19,8 miljoner kronor.

Ekonomisk återhållsamhet

Den 27 mars beslutade kommunstyrelsen om ekonomisk återhållsamhet inom kommunen. Det innebär att alla nämnder och förvaltningar behöver hjälpas åt för att kommunen ska komma i ekonomisk balans.

Ekonomisk uppföljning med prognos för 2024

I kommunens uppföljningsprocess för mål och budget ska samtliga nämnder efter februari månad ta fram en prognos för nämndens ekonomi vid årets slut. Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 12,6 miljoner kronor för 2024. I denna prognos väntas årets resultat bli -21 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget på -33,6 miljoner kronor.

Nämnderna redovisar sammantaget en avvikelse mot budget på -13,6 miljoner kronor. Omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden är de nämnder som ser ett underskott.

Interpellationsdebatt - Slomarps vårdboende i kommunal drift

Moderaterna och Sverigedemokraterna hade ställt en interpellation* till omsorgs- och socialnämnden om att kommunen tar över Slomarps vårdboende.

Mer information

*En interpellation är en fråga av större intresse för kommunen som riktar sig till ett kommunalråd eller nämndsordförande. Det tas inte något beslut i fullmäktige kring en interpellation.

Protokoll från kommullmäktige den 23 april 2024 Pdf, 7.4 MB.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Uppdaterad: