Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Mjölby kommuns bemötande och service när det gäller räddningstjänst och livsmedel är mycket bra. Det visar kundundersökningen Insikt för 2023. Årets totala resultat visar att Mjölby kommun klättrat från plats 183 i förra mätningen till plats 148 i årets mätning.

Vi vill tacka alla företag i Mjölby kommun som tog sig tid att svara på kundundersökningen Insikt, frågor som ligger till grund för hur just våra företagare ser på kommunens företagsklimat. Nu har alla svaren sammanställts och vi har fått till oss 2023 års resultat.

Kundundersökning om Mjölby kommuns företagsklimat

För Mjölby kommun är det viktigt med ett bra företagsklimat. För att vi ska kunna fortsätta utveckla och förbättra vår service till våra företag är det av stor betydelse för oss som kommun att få ta del av vad våra företagare tycker om vårt bemötande och om vår service.

Ett sätt att ta till oss företagarnas synpunkter är med hjälp av kundundersökningar. Mjölby kommun har valt att använda sig av Insikt. Det är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det är en årlig undersökning som mäter kvaliteten på kommuners myndighetsutövning. De obligatoriska myndighetsområdena som mäts är bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Årets resultat

Årets resultat i Insiktsmätningen visar att Mjölby kommuns bemötande och service när det gäller räddningstjänst och livsmedel är mycket bra. I områdena bygg och miljö visar enkätsvaren att vi måste prioritera och agera aktivt för att nå en förbättring i upplevt bemötande och service.

- Insiktsmätningen är viktig för Mjölby kommun. Vi har klättrat i placering på den totala rankningen och vi ska fortsätta jobba aktivt med bemötandefrågor i hela organisationen. Det är en fråga vi prioriterar högt, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande.

Service och bemötande

I sin kontakt med Mjölby kommun ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Kommunfullmäktige har satt ett mål gällande Insiktsmätningen om att Mjölby kommun ska vara bland de 20 procent bäst placerade kommunerna.

- Vi är inte nöjda med årets resultat och det en självklarhet för oss att våra näringsidkare ska få bästa möjliga service när de är i kontakt med Mjölby kommun. Det är vårt uppdrag att vägleda företag i deras myndighetskontakter och även underlätta för dem att göra rätt. säger Hanna Hammarlund, näringslivschef.

Mer information

Du kan ta del av hela resultatet på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Mer information om Insiktsmätningen finns på mjolby.se Öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Hanna Hammarlund, näringslivschef
Telefon :

Uppdaterad: