Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Så går ett val till

Kvinna som lägger ner valkuvert på ett bord.

Kommunsekreterare Josefine Holmberg berättar att det är viktigt med säkerheten vid ett val.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Mjölby kommun är igång med förberedelserna inför valet.

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Medborgarna i Sverige och i de andra EU-länderna väljer vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

– Att rösta är en demokratisk rättighet som du har när du fyllt 18 år och är svensk medborgare, säger Elisabeth Moborg, ordförande i valnämnden i Mjölby kommun.

Det är valnämnden i kommunen som ansvarar för planering och genomförande av val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Valnämnden är en lokal valmyndighet som finns i varje kommun. I valnämnden ingår 13 personer där alla politiska partier är representerade.

Två män och en kvinna står framför ett valsedelställ.

Bengt-Olof Idmyr, 1:e vice ordförande i valnämnden, Elisabeth Moborg, ordförande i valnämnden och Andreas Östensson, ledamot i valnämnden.

Förberedelser inför valet

Den 22 maj börjar förtidsröstningen. Men förberedelserna inför valet började redan i augusti förra året. Valkansliet har hand om de praktiska uppgifterna och har sett över vilka vallokaler som ska användas.

– Om vi har fått påpekande från tidigare val försöker vi byta lokal. Vi håller även valnämnden uppdaterad utifrån behov och utveckling. Det är en utvecklande och rörlig process med nya utmaningar, säger Josefine Holmberg, kommunsekreterare.

Under våren har representanter från kommunen medverkat på valkonferens hos Länsstyrelsen där de fick träffa andra förtroendevalda och tjänstemän från andra kommuner.

– Vi har också varit med på flera digitala utbildningar om valsäkerhet, hur man jobbar i vallokalerna, vad som händer fram till valet och vad som händer efteråt, säger Elisabeth Moborg.

Säkerheten är en viktig del vid förberedelserna inför ett val. Dels handlar det om att skapa förutsättningar rumsligt, att det inte ska bli köer i lokalerna. Men också att värna om valhemligheten, att ingen ska veta vad du röstar på.

– Vi jobbar mycket med säkerhetsarbetet. Det är viktigt att du ska känna dig trygg när du går och röstar, säger Josefine Holmberg.

Hand håller upp valkuvert framför andra kuvert som ligger på ett bord.

I Sverige är valen fria, hemliga och direkta. Att de är hemliga betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar.

Röstmottagare hjälper till i lokalen

I Mjölby kommun finns det fyra lokaler för förtidsröstningen. Där kan alla gå in och rösta oavsett vilket distrikt och kommun som du tillhör under 22 maj till den 9 juni. Röstlokalen står på röstkortet.

I varje vallokal arbetar åtta röstmottagare varav en ordförande och en vice ordförande. Minst fyra röstmottagare måste alltid finnas på plats när röstmottagningen sker. Röstmottagarna tar emot väljarnas röster och ser till att röstmottagningen går rätt till.

I Mjölby kommun är det cirka 160 röstmottagare som kommer att hjälpa till i valet. I maj ska röstmottagarna gå obligatorisk utbildning.

– En del röstmottagare har varit med tidigare men vi har även fått in många nya röstmottagare, vilket vi tycker är jätteroligt. Det är en bredd och många personer som du kanske inte arbetar tillsammans med annars. Det är väldigt givande att jobba som röstmottagare, säger Josefine Holmberg.

Mer information

EU-val

Valnämnd

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad: