Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Regeringens nationella samordnare kring barn- och ungdomsvården besökte Mjölby kommun

Den nationella samordnaren Thomas Ardenfors kom till Mjölby kommun.

Under onsdagen fick Mjölby kommun besök av regeringens nationella samordnare för vården av samhällsplacerade barn. Medarbetare och politiska representanter berättade om hur vi jobbar med barn och ungdomar som är i behov av en förändrad livsmiljö under en längre eller kortare period.

Regeringen har utsett Thomas Ardenfors till nationell samordnare för att utreda hur fler kvalitativa vårdplatser inom den sociala barn- och ungdomsvården kan skapas. Uppdraget ska redovisas till regeringen vid årsskiftet 2025/2026. Tillsammans med utredningssekreteraren Catrine Kaunitz träffade Thomas Ardenfors både socialsekreterare, resurssamordnare, specialpedagog, skolpsykolog och chefer från utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen samt politiska representanter.

Thomas Ardenfors i samtal med Anna Johansson, kommunalråd och omsorgs- och socialnämndens ordförande (S).

Thomas Ardenfors i samtal med Anna Johansson, kommunalråd och omsorgs- och socialnämndens ordförande (S).

– Vad roligt och positivt att ni har ett så bra samarbete mellan både nämnder och förvaltningar i Mjölby kommun kring barn- och ungdomsvården. Det samarbetet bidrar självklart till att barnen och ungdomarna får bättre möjligheter. Det var också spännande att höra om er kommande satsning kring Förfam, för de yngre barnen som är familjehemsplacerade. Tack att vi fick komma, det var oerhört intressant och givande på alla sätt, säger Thomas Ardenfors, regeringens nationella samordnare för vården av samhällsplacerade barn i Sverige.

Mötet inleddes med en kort sammanfattning av hur socialtjänsten är organiserad och hur samarbetet fungerar med utbildningsförvaltningen. Sedan fortsatte mötet med en givande dialog om hur arbetet för barn och unga i Mjölby kommun som är placerade i jourhem, familjehem, på HVB samt SiS fungerar. Men där Ardenfors även kunde ge inspirerande inspel från andra kommuner.

Med på mötet var både socialsekreterare, resurssamordnare, specialpedagog, skolpsykolog och chefer från utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen samt politiska representanter.

Med på mötet var både socialsekreterare, resurssamordnare, specialpedagog, skolpsykolog och chefer från utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen samt politiska representanter.

– Vi är stolt och glada över att Thomas Ardenfors i sitt uppdrag som nationell samordnare är nyfiket intresserad på vad vi i Mjölby kommun gör. Det är viktigt att vi ger barnen och ungdomarna rätt förutsättningar när de placeras utanför hemmet. I vårt samarbete med centrala barn- och elevhälsan fångar vi både upp barnen i ett tidigt skede och vid placeringar skapar vi goda förutsättningar för en bra skolgång, vilket vi vet är en nyckelfråga, säger Eva Ström, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen.

Regeringsuppdraget som den nationella samordnaren har fått är att lämna förslag på hur det kan skapas fler platser i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), stödboende och i Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem mot bakgrund av de behov som identifieras. I samordnarens uppdrag ingår att ge kommuner och SiS stöd i deras arbete för att säkerställa kvaliteten i vården av barn och unga.

Syftet är att tillförsäkra att barn och unga placeras i vårdformer som svarar mot barnets eller den unges behov. Samordnaren ska även, genom ett utåtriktat arbetssätt, bidra till att kvaliteten i vården av barn och unga säkerställs i hela vårdkedjan. I samordnarens uppdrag ingår att särskilt beakta gruppen unga som valt att lämna den organiserade brottsligheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2025.

 

Läs mer om uppdraget från regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: