Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Digital post från stadsbyggnadskontoret

Du som är ansluten till en digital brevlåda får nu din post från stadsbyggnadskontoret digitalt i stället för på papper. Informationen når dig snabbare då den kommer till din digitala brevlåda i samma stund som den skickas från stadsbyggnadskontoret. Väntetiderna blir kortare och processer som kräver snabb kommunikation mellan kommun och medborgare blir effektivare.

Mjölby kommun kan nu erbjuda digital post i ärenden som är kopplade till vårt stadsbyggnadskontor. De ärenden som i dag kan hanteras via en digital brevlåda är grannehörande och kungörelse.

Tjänster kopplade till den digitala brevlådan

I dagsläget är två av stadsbyggnadskontorets tjänster kopplade till den digitala brevlådan. Det är grannehörande som innebär att om du som granne kan påverkas av en åtgärd och ska få möjlighet att lämna in dina synpunkter innan ett beslut om bygglov fattas. Den andra tjänsten gäller kungörelse där information till berörda grannar och andra berörda skickas ut om att bygglov har beviljats på en fastighet i din närhet.

Fördelar med den digitala brevlådan

Det finns flera fördelar med en digital brevlåda. Säkerheten för den digitala posten är högre än för e-post och vanligt brev. Du kan komma åt din digitala brevlåda när som helst och var som helst där du har internetuppkoppling med din dator, mobil eller surfplatta.

Det är extra fördelaktigt om du reser mycket eller om du bor utomlands under en tid. Det ökar tillgängligheten och gör det enklare för dig som medborgare att hålla dig uppdaterad i kommunikationen med stadsbyggnadskontoret.

- Fördelen med en digital brevlåda är att handläggningstiderna blir kortare då vi
får en snabbare återkoppling från berörda parter och kommunikationen ut till våra medborgare effektiviseras. Rättssäkerheten är en annan positiv del. Vi vet att informationen kommer fram både snabbare och säkrare, säger Johan Cöster, samhällsbyggnadschef.

Vilka använder digital brevlåda?

Mjölby kommun använder sig av Min myndighetspost som du får tillgång till genom tjänster som exempelvis Kivra. I Sverige används digitala brevlådor av många offentliga myndigheter för att skicka ut elektronisk information. Skatteverket, Försäkringskassan, Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) är några exempel.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring stadsbyggnadskontorets tjänster som är kopplade till den digitala brevlådan är du välkommen att kontakta medborgarservice på telefonnummer 010- 234 50 00 eller via stadsbyggnadskontorets
e-post byggnad@mjolby.se

Uppdaterad: