Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Den 1 december 2025 övergår Slomarps vårdboende i kommunal regi

Omsorgs- och socialnämnden beslutade den 19 mars att inte använda den option, avtalsförlängning, som finns i avtalet med Attendo Sverige AB för driften av Slomarps vårdboende. Samtidigt har nämnden gett omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att överta Slomarps vårdboende i egen regi.

Nuvarande avtal med Attendo Sverige AB som idag driver Slomarps vårdboende, inklusive dagverksamheten Treklövern samt tillagningskök, kost och restaurang, går ut den 30 november 2025. Det finns option i avtalet för beställaren om ytterligare 2 år. Men nu har nämnden beslutat att inte lösa ut optionen.

– Målet med beslutet är att alla som får insatser inom vård och omsorg ska få en god och jämlik vård. Att vi beslutade att inte använda optionen beror bland annat på att uppdragsbeskrivningen behöver förtydligas, patientsäkerhetsarbetet förbättras och bemanningskrav tydliggöras, för att säkerställa en jämlik vård och omsorg inom alla nämndens verksamheter. Vi får också mycket större möjlighet att påverka utvecklingen av demensomsorgen, välfärdstekniska lösningar, arbetssättet IBIC, teamsamverkan, uppföljningar med mera, säger Anna Johansson, ordförande omsorgs- och socialnämnden (S).

En jämlik vård och omsorg

Som bakgrund till beslutet ligger även den upphandling som nyligen gjordes kring driften av Vifolkagårdens vårdboende, där kravspecifikationen för utförandet av vård och omsorg har tydliggjorts. Utifrån det arbetet vill nämnden förtydliga kravspecifikationen och uppdragsbeskrivningen för samtliga boenden. Detta för att kunna uppnå en jämlik vård och omsorg.

– Vi tackar Attendo för vårt samarbete genom åren och för de insatser de gör för de som bor på Slomarps vårdboende, besöker restaurangen eller dagverksamheten. Vi vet att deras verksamhet är uppskattad, fortsätter hon.

Har du frågor?

Nu fortsätter verksamheten som vanligt till den 1 december 2025, vilket är datumet då Slomarps vårdboende övergår i kommunal regi.

Du som har frågor kring beslutet kan vända dig till medborgarservice. Du kan ringa via telefonnummer 010-234 50 00 eller besöka medborgarservice i stadshuset i Mjölby. Så hjälper vi dig med de svar som finns att ge idag.

Uppdaterad: