Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Attraktiva Mjölby ska skapa en mer levande och attraktiv kommun

Mjölby kommun tar nu ett stort steg framåt i sitt arbete med att skapa en mer levande och attraktiv kommun genom sitt engagemang i föreningen "Attraktiva Mjölby".

Föreningsstruktur och samarbetsområden

Attraktiva Mjölby är en förening som består av tre ägande parter: fastighetsägarnätverket, näringsidkare och kommunen. Mjölby kommun deltar med fyra representanter i styrelsen vilket motsvarar en tredjedel. Samarbetet sträcker sig över olika platssamverkansområden såsom stads- och platsutveckling, trygghet, etableringsarbete, utsmyckning och dekor, aktiviteter och evenemang samt kommunikation och marknadsföring. Föreningen arbetar för att göra kommunen till en mer lockande plats att besöka, leva och arbeta i.

Attraktiva Mjölby nära dig på Kungsvägen

Allmänheten har en viktig roll i Attraktiva Mjölby genom att delta i dialoger, komma med synpunkter och förslag samt genom att delta i olika aktiviteter och evenemang som arrangeras. Att föreningen har en fysisk plats på Kungsvägen 61 gör den lättillgänglig för invånare, verksamma och besökare. Det ger möjlighet till direktkontakt och gör det enkelt att få information, lämna synpunkter eller bara ta en kaffe samtidigt som man får insikt i pågående projekt, som till exempel ombyggnationen av Kungsvägen.

Peter, Platsutvecklare och Hanna, Kommunikation- och marknadskoordinator framför lokalen på Kungsvägen

Peter, Platsutvecklare och Hanna, Kommunikation- och marknadskoordinator framför lokalen på Kungsvägen

Målbilden

Föreningens mål är att skapa ökad hållbar tillväxt för mer attraktiva och upplevelserika platser inom Mjölby kommun. Genom olika projekt och insatser vill man bland annat:

  1. Levandegöra Mjölby kommuns platser och orter.
  2. Skapa förutsättningar för invånare, verksamma och besökare att trivas.
  3. Initiera satsningar inom platsutveckling för orter i världsklass.
  4. Skapa tydliga platsidentiteter och attraktiva stråk som binder samman ortens olika delar.
  5. Erbjuda välkomnande, trygga och enkla miljöer med möjlighet till nya upptäckter.
  6. Främja företagstillväxt genom ett brett utbud av handel, restauranger, caféer, service, arenor och mötesplatser – för alla

Övrig information

Föreningen Attraktiva Mjölby arbetar inom flera strategiska områden, såsom stads- och platsutveckling, trygghet, etableringsarbete, utsmyckning och dekor, aktiviteter och events samt kommunikation och marknadsföring. Målet är att skapa en mer levande och attraktiv kommun där invånarna och verksamma trivs och känner stolthet över sin ort.

Uppdaterad: