Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Ändring av VA-taxan

Den 1 mars 2024 höjdes taxan för vatten och avlopp i Mjölby kommun.

Anläggningsavgiften, den avgift kunden betalar för att ansluta sig till det kommunala vatten och avloppsnätet, höjdes med 8 procent. Brukningsavgiften, den avgift som faktureras ut till våra kunder varje månad, höjdes med 17 procent.

Hur stor skillnaden blir i kronor beror på hur mycket vatten hushållet förbrukar, men för ett enfamiljshus blir det en ökning på ungefär 120 kronor i månaden.

Flertalet av Sveriges kommuner har på grund av inflationen drabbats av ökade kostnader de senaste åren. Kostnader som vi inte kan påverka. Mjölby kommun är inte den enda kommun som höjt sin taxa för vatten och avlopp. Sett till ökningen i procent ligger vår höjning på en liknande nivå som landets övriga kommuner som höjt sin taxa 2024.

Uppdaterad: