Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

”Bästa jobbet jag haft”

Onsdag 6 mars är det Europeiska logopedidagen. Men vad gör egentligen en logoped? Vi träffar Erika Svensson som jobbar som skollogoped i Mjölby.

Erika Svensson håller upp dörren.

Erika Svensson jobbar som skollogoped i Mjölby kommun.

Logopeder är specialister på tal, språk, kommunikation, läs- och skriv, stamning, röst, ätsvårigheter samt sväljning. I Mjölby kommun jobbar tre logopeder, alla inom elevhälsan. Uppdraget inom skolan ser lite annorlunda ut från det i vården. Som skollogoped jobbar man mot målen i skolan i ett nära samarbete med bland annat specialpedagog och speciallärare i skolornas elevhälsoteam samt pedagogerna på skolan.

– Vår uppgift är att tillsammans med skolan, se till att eleverna når skolans mål. Främst utbildar och handleder vi pedagogerna i hur de kan stötta elever med kommunikativa och språkliga svårigheter, berättar Erika Svensson, logoped.

Lär sig av varandra

Erika började i Mjölby kommun 2017. På frågan ”vad är det bästa med ditt jobb?” svarar hon:

– Att jobba som skollogoped är det bästa jobbet jag haft. Det är utvecklande, spännande och varierande. Jag har många tvärprofessionella samarbeten och det ger mycket. Man lär sig av varandra.

Samband mellan språkliga svårigheter och skolresultat

Det finns ett starkt samband mellan språkliga svårigheter och skolresultat, eftersom skolan är en miljö som ställer höga krav på språkliga färdigheter, allt från matematiska begrepp till att förstå och ta instruktioner. Som elev behöver du behärska språket väl för att både kunna förstå undervisningen samt att själv visa vad du kan.

– I skolan måste vi titta både på barnets egna förutsättningar, men också på vad vi gör i klassrummet och hur vi kan utveckla undervisningen för att möjliggöra elevernas språkutveckling, berättar Erika Svensson.

Ordförrådet är viktigt

Att man har ett bra ordförråd är jätteviktigt för att kunna förstå undervisningen i skolan och till exempel förstå texter, uttrycka tankar och känslor och föra sin egen talan. Därför jobbar tal- och språkteamet med att utbilda lärare i ”Ordskattsamling” – en metod för hur elever kan lära sig nya ord, förstå ordens innebörd, använda ord i olika kontexter och minnas fler ord.

– Processen att lära sig nya ord är central i språkutveckling och väldigt viktigt för att elever ska klara skolans mål. Ordförrådet har även visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för skolframgång, berättar Erika.

Stor efterfrågan på kompetens inom språk

Mölby kommun har haft logopeder anställda sedan 2016, men även innan dess har man jobbat mycket med tal och språk inom elevhälsan.

– I Mjölby värnar vi tal- och språkkompetensen inom elevhälsan. Det finns en stor efterfrågan på vår kompetens ifrån skolorna. Vi vill alltid göra vårt bästa för att stötta så många som möjligt, säger Erika. Och en del av vårt arbete är att sprida kunskapen och metoder för att stärka medarbetare på skolorna så fler får stöd.

Uppdaterad: