Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Beslut på kommunfullmäktige 24 februari

Här är några av de punkter som avhandlades på kommunfullmäktige 24 februari. Kommunfullmäktige finns också inspelat och går att se i efterhand.

VA-taxan höjs

Kommunfullmäktige godkände förslaget att vatten- och avloppstaxan för Mjölby kommun höjs med 17 % vilket är åtta procentenheter mer än index. Anläggningsavgiften indexjusteras med 8 %. Förändringen gäller från och med 1 januari 2024.

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande

Ledamöter i kommunfullmäktige kan lämna in interpellationer för att väcka debatt i aktuella frågor. Moderaterna och Sverigedemokraterna hade ställt en interpellation* till utbildningsnämndens ordförande om en skola i toppklass. Flera av ledamöterna i fullmäktige deltog i diskussionen som handlade om hur vi ska kunna få en riktigt bra skola i Mjölby kommun, med både bra skolresultat och hälsa och trygghet.

Förslag till nytt exploateringsavtal och till markanvisningar

Mjölby kommuns riktlinjer för exploateringsavtal är ifrån 2016 och behöver därför ersättas med nya riktlinjer. Ett förslag till nya riktlinjer har tagits fram. Det innehåller inga stora förändringar i jämförelse med de gamla riktlinjerna ifrån 2016. Kommunfullmäktige godkände förslaget.

Förslag till nya riktlinjer för markanvisningar

Även riktlinjerna för markanvisningar är ifrån 2016 och behöver därför ersättas med nya. Kommunfullmäktige godkände förslaget till nya riktlinjer som inte innehåller några stora förändringar i jämförelse med riktlinjerna ifrån 2016, men disposition och visst innehåll behöver ändras. Nya rutiner kommer också att arbetas fram där det tydligt ska framgå hur politiken involveras i arbetet med markanvisningsfrågor.

*En interpellation är en fråga av större intresse för kommunen som riktar sig till ett kommunalråd eller nämndsordförande. Det tas inte något beslut i fullmäktige kring en interpellation.

Protokoll och dokument Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: