Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Ny riskklassning för din livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverket inför en ny modell för riskklassning av verksamheter som hanterar livsmedel från och med 2024. Därför klassar miljökontoret i Mjölby, Boxholm och Ödeshög om alla befintliga verksamheter. Nya verksamheter som inte har riskklassats ännu kommer att klassas enligt den nya modellen.

Lämna uppgifter i vår e-tjänst

Du behöver lämna in uppgifter om din verksamhet för att vi ska kunna riskklassa din verksamhet enligt det nya systemet. Det gör du via vår e-tjänst: Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell - Mjölby kommun (mjolby.se) Länk till annan webbplats.

Lämna in så snart som möjligt, gärna inom två veckor.

Ingen extra kostnad

Att lämna in uppgifter i e-tjänsten och att få en ny riskklass kostar ingenting.

Det här händer efter att vi har fått in uppgifterna

Vi går igenom uppgifterna som du har lämnat in och tittar på om din verksamhet har haft god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen vid de senaste kontrollerna. Då kan antalet besök minskas. Om vi undrar över något kontaktar vi dig för att bekräfta att uppgifterna stämmer. Vi riskklassar sedan din verksamhet efter det nya systemet och skickar ut ett beslut om kontrollfrekvens.

Det här innebär den nya riskklassningen

Livsmedelskontrollen utförs som tidigare med oanmälda eller föranmälda besök i din verksamhet. Vad som kontrolleras kommer inte att ändras. Det som kan ändras är hur ofta din verksamhet kommer att få kontroller under fem år. Det kan bli fler eller färre än tidigare. Du betalar för kontrollen i efterhand för den tid som den tar. Riskklassen baseras bland annat på storleken på och vilken sorts verksamhet du har.

Riskklassning av verksamheter och anläggningar från och med 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Lisa Svensson, Lisa.Svensson@mjolby.se,010-234 56 27
Jenny Gustafsson, Jenny.Gustafsson@mjolby.se, 010-234 59 89
Philippe Pahlberg, Philippe.Pahlberg@mjolby.se, 010-234 62 66
Sanna Franzén, Sanna.franzen@mjolby.se, 010-234 53 84

Uppdaterad: