Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Företagare svarar på frågor om företagsklimatet

I Mjölby kommun har 200 företag fått Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet. Enkäten skickas ut via e-post.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv cirka 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

– Enkäten ger både stora och små företag en chans att med gemensam röst lyfta vad kommunen behöver förbättra. Resultatet av enkäten är vårt viktigaste redskap i vår verksamhetsplan. Kommunen ska alltid ha en bra service, ett gott bemötande och rättssäker myndighetsutövning, säger Hanna Hammarlund, näringslivschef.

Sista svarsdag är den 1 april. Tack för din medverkan!

Kontakt

Hanna Hammarlund
Näringslivschef

Uppdaterad: