Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Fler korttidsplatser och bättre boendemiljöer

Under omsorgs- och socialnämndens möte den 30 januari så beslutades att en av kommunens gruppbostäder ändrar inriktning för sina lokaler. Detta på grund av att lokalerna inte uppfyller lagkraven för en gruppbostad. Framöver kommer lägenheterna istället användas för korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning. De som idag bor på den aktuella gruppbostaden har informerats och kommer att erbjudas lägenheter i andra gruppbostäder utifrån sina enskilda behov.

Det finns ett ökande behov av fler korttidsplatser för barn och ungdomar i Mjölby kommun samtidigt som fastigheten inte uppfyller de lagkrav som ställs på en gruppbostad idag. Detta gör att omsorgs- och socialförvaltningen föreslog en förändring av verksamheten i lokalerna för nämnden, som valde att besluta enligt förslaget.

– För de som bor i gruppbostaden blir det en flytt till lägenheter som uppfyller lagkraven. Vi tillgodoser personernas rätt till fullvärdiga lägenheter samt skapar bättre förutsättningar för ett mer självständigt liv. I alla gruppbostäder finns det gemensamma ytor som kan ses om komplement till den egna lägenheten, så möjligheten till gemensam samvaro finns även fortsättningsvis. Det handlar även om arbetsmiljön för medarbetarna, säger Robin Taylor, verksamhetschef för LSS och socialpsykiatrin.

Vi ska främja jämlikhet och delaktighet

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. En del av detta är till exempel att en lägenhet i en gruppbostad ska ha tillgång till eget kök samt att kök och sovrum är separerade i lägenheten.

När sker förändringen?

Planeringen för förändringen har redan startat och information har gått ut till de som berörs av flytten samt till gode män eller förvaltare. Flytten för de som idag bor på gruppbostaden kommer att ske under våren. Utifrån vilka behov de olika personerna har och vilka lägenheter som finns tillgängliga görs en matchning för varje person som nu behöver flytta. De nya korttidsplatserna öppnas upp när lokalerna är tillgängliga.

Förvaltningen ska återrapportera om hur arbetet går till nämnden i mars och maj.

Uppdaterad: