Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar tillsyn av gruppbostad

Under en längre tid har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) haft ett ärende på en av omsorgs- och socialförvaltningens gruppbostäder. Myndigheten har nu beslutat att avsluta ärendet och begär inte några ytterligare åtgärder.

Tillsynen har pågått under perioden våren 2022 till sommaren 2023, där tillsynen började en inledande inspektion efter att ett klagomål kom in till IVO.

Kritiken som kom i ett beslut från myndigheten den 7 juli 2023 konstaterades följande brister:

  • Sammansättning och matchning av brukarna som ska dela på gemensamma utrymmen och personal.
  • Personalens kompetens och kompetensutveckling.
  • Dokumentation i brukares journal.
  • Kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och lex Sarah.

Under perioden har IVO och förvaltningen haft dialogmöte, dokumentationsutbyte samt att omsorgs- och socialnämnden har svarat på två beslut från IVO. Dessa svar har varit handlingsplaner där förvaltningen beskrivit vilka åtgärder som gjorts och vilka som planeras att genomföra. Dessa är åtgärder som ger förutsättningar för att komma tillrätta med de brister som IVO har konstaterat.

- Det känns bra att vi fått ett positivt beslut från IVO. Det har varit en stor insats för oss att dels arbeta fram handlingsplaner, dels arbeta med kompensutveckling inom dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete hos våra medarbetare. Så därför känns det bra att IVO sett våra åtgärder och planer framåt. Nu fortsätter vi arbetet med åtgärderna och tar lärdomar av granskningen, säger Robin Taylor, verksamhetschef för LSS och socialpsykiatrin.

IVO skriver i sitt beslut att de inte ännu har kunnat se effekterna av de genomförda eller av de planerade åtgärderna, vilket betyder att de i detta skede inte kan göra bedömningen att de konstaterade bristerna nu är undanröjda. Men myndigheten skriver också att man förutsätter att nämnden fortsätter det utvecklingsarbete som redovisats och det som krävs för att samtliga brukare ska ges insatser av god kvalitet.

IVO tar därmed inte några ytterligare åtgärder med anledning av bristerna men kan komma att följa upp beslutet.

Mer om beslutet från IVO i juli 2023

Uppdaterad: