Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Vad ska den nya skolan heta?

Idag var Mjölby kommun och hälsade på hos Vasaskolan i Mjölby. Vasaskolan var först ut av de fyra skolorna i Mjölby tätort som ska hjälpa oss att rösta fram namnet på den nya skolan, som ska stå klar under 2026 vid Sjunningsfält. Det nya namnet presenteras den 16 februari 2024 på mjolby.se.

Det har inte byggts en ny skola i Mjölby kommun på väldigt länge men nu är det dags. Under 2024 kommer bygget att starta och om allt går som planerat står skolan klar under 2026. Skolan är då redo att ta emot 630 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex.

Viktigt med barnens inflytande

Under hösten 2021 bjöds elever i förskoleklass och upp till årskurs sex, pedagoger och rektorer från Vasaskolan, Egebyskolan och Blåklintsskolan i Mjölby, in till en workshop vid den blivande skolgården. Syftet var då att få barnens perspektiv på hur skolgården skulle kunna se ut och för att fånga upp de idéer och tankar barnen fick av att vara på den aktuella platsen. Det kom många bra och värdefulla förslag, idéer som sedan har legat till grund för den nya skolgårdens utformning.

Nu vill vi involvera eleverna ännu mer och låta dem vara delaktiga även i framtagandet av skolans namn. Under januari och februari månad ska eleverna som går i Mjölby tätorts skolor få vara med och rösta fram namnet på den nya skolan. Det är eleverna i förskoleklass till årskurs sex på Vasaskolan, Egebyskolan, Blåklintskolan och Lagmansskolan som ska få rösta mellan fem olika namnförslag.

röstning penna namnomröstning ny skola

Namnförslag

De fem namnförslagen som eleverna kan rösta på är:

  • Östra skolan. Skolan ligger i den östra delen av Mjölby.
  • Tallhöjdens skola. Det finns många tallar i skogen där skolan ligger. Det kommer även att finnas kvar tallar inne på skolgården. Skolan kommer byggas på en liten höjd.
  • Bockarpsskolan. Bockarpsvägen ligger i nära anslutning till skolan och är en av de vägar som leder in till skolan.
  • Lejonbackens skola. Det finns en pulkabacke i närheten av skolan som Mjölbyborna kallar för Lejonbacken.
  • Kantarellskolan. Kvartersnamnen och gatunamnen i närheten av den nya skolan har olika svampnamn. Det sägs även att det finns kantareller i skogen vid skolan.

Namnförslagen är framtagna av samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen utifrån att skolans namn ska reflektera omgivning och närmiljö.

Tack

Vi vill tacka personal och elever på Vasaskolan för ert engagemang och er hjälpsamhet. Nästa skola vi besöker är Egebyskolan.

Namnomröstning ny skola Vasaskolan röstning F-6

Uppdaterad: