Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Kommuninvånarna är nöjda med Mjölby kommun

Av kommunens invånare tycker 96 procent att Mjölby kommun är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Det visar Medborgarundersökningen från 2023.

Undersökningen genomförs vartannat år av Statistiska centralbyrån (SCB). Frågorna handlar om allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället.

Invånarna i Mjölby kommun är i högre grad än riket nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på och hur Mjölby kommun sköter sina olika verksamheter. De är även mer nöjda med möjligheten till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Medborgarundersökningen visade även att 88 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Av kommunens invånare kan 69,4 procent rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

– Vi är mycket glada och stolta över att våra invånare trivs i Mjölby kommun och att de kan rekommendera andra att flytta hit. Vi är en hemkär kommun, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande.

28,1 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Högre betyg till skola och omsorg

Invånarna ger högre betyg till skola och omsorg i Mjölby kommun jämfört med riket. De ger också statistiskt säkerställt betydligt högre betyg än riket till äldreomsorgen, kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer.

Invånarna är särskilt nöjda med bibliotekens digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter och utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen. Lägre betyg ges till det lokala kultur- och nöjeslivet inom exempelvis teater, konserter och konstutställningar.

Medborgarundersökningen skickades till 1 208 personer och 454 personer svarade, svarsfrekvensen blev 38 procent.

– Vi är tacksamma för alla som engagerat sig och besvarat frågorna. Det är värdefullt att få veta både vad invånarna är nöjda med och vilka områden vi behöver förbättra. Resultatet hjälper oss i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamheter och service, säger Cecilia Burenby.

Resultat Medborgarundersökning 2023 Pdf, 239.9 kB.

Kontakt

Cecilia Burenby
Kommunstyrelsens ordförande

Uppdaterad: