Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Mjölby kommun tar över återvinningsstationerna

Den 1 januari 2024 tar Mjölby kommun över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar och återvinningsstationerna som idag ägs av Förpackningsinsamlingen, (FTI AB). Förhoppningen är att förändringen ska ge ett mer effektivt återvinningssystem och bidra till Sveriges klimatmål.

Ansvaret för insamling och hantering av hushållens förpackningsavfall har sedan 1994 varit hos producenterna som framställer förpackningarna. Under åren har lagstiftningen utvecklats med syftet att öka mängden förpackningar som återvinns.

Regeringsbeslut

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler kring förpackningsinsamlingen. Ett av besluten resulterade i att Sveriges kommuner tar över ansvaret för alla återvinningsstationer runt om i landet från och med den 1 januari 2024. Beslutet innebär att alla kommuner nu ansvarar för insamlingen av förpackningar från hushållen, och även för driftansvaret av återvinningsstationerna.

Genom att samla ansvaret för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och tidningar kan hanteringen effektiviseras. På sikt kommer det möjliggöra för bättre service och ökad återvinning, vilket i sin tur kan bidra till att Sverige når klimat- och miljömålen.

– Mjölby kommun ser positivt på förändringen som innebär att vi får en större närhet och överblick över våra återvinningsstationer. Förhoppningsvis blir det lättare för oss att hålla rent och fint på stationerna. Vi hoppas även att förpackningsåtervinningen ökar, så vi kan lämna fler återvunna förpackningar till produktion av nya förpackningar säger Per Andersson, driftschef för avfallsenheten.

återvinningsstation barn vuxen förpackning

Hur påverkas Mjölby kommuns invånare?

Du som kommuninvånare kommer inte märka av förändringen så mycket. Du fortsätter att sortera och lämna dina förpackningar på en återvinningsstation, precis som du gjort tidigare. Har du frågor eller funderingar kring återvinningsstationerna är du välkommen att kontakta Medborgarservice på telefonnummer 010- 234 50 00.

Felanmälan och synpunkter

Den största skillnaden för dig som invånare blir att du vid eventuella felanmälningar eller synpunkter nu vänder dig till Mjölby kommun om du upplever att en återvinningsstation behöver tömmas eller städas.

Vill du anmäla något gör du det lättast på plats vid den återvinningsstation anmälan gäller. På återvinningsstationen finns efter nyår en skylt med en QR-kod. Skanna koden med hjälp av din mobil så kommer du direkt in i Mjölby kommuns synpunkt- och felanmälningssystem. QR- koden känner även av vilken återvinningsstation du vill felanmäla, vilket gör att du inte behöver leta upp aktuell plats i systemet. Snabbt och smidigt.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad: