Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Fyrverkerier och pyroteknik

På nyårsafton är det tillåtet att avfyra fyrverkerier fram till klockan 03.00 enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Det är viktigt att följa de regler som finns.

Du som avfyrar fyrverkerier ska alltid iaktta försiktighet och hänsyn krävs inför boende och inte minst djuren i närhet. Du får inte avfyra fyrverkerier i tätbebyggt område och det är också viktigt att gällande åldersgränser följs.

Det behövs tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier på en plats där det finns risk för att personer eller egendom tar skada.

Allmänna regler:

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier och andra produkter eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Håll säkerhetsavstånd till fyrverkerierna och se även till att andra personer gör det.
  • Visa hänsyn. Både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.
  • Sedan 2002 rådet det så kallat ”smällarförbud” i Sverige. Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd från kommunen.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers och liknande mindre produkter som är avsedda att användas inomhus.

Uppdaterad: