Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Omsorgs- och socialförvaltningen lex Sarah-anmäler händelser på en gruppbostad

Omsorgs- och socialförvaltningen har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att det kommit fram att en medarbetare på en gruppbostad under flera nattpass lämnat arbetsplatsen.

Det som rapporterats in handlar om flera tillfällen då en medarbetare nattetid lämnat en gruppbostad och de boende har då lämnats utan tillsyn. Detta uppmärksammades i samband med att stölder på de boendes bankkort utreddes. Stölderna är polisanmälda och utreds.

– Bedömningen efter utredningen är att det som hänt är en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, då gruppbostaden nattetid under ett antal tillfällen på cirka 8-10 minuter lämnats obemannad, och det hade kunnat få konsekvenser för de boendes fysiska och psykiska mående. Det betyder att vi nu gör en anmälan om händelsen till IVO, säger Lena Brüde, socialt ansvarig samordnare i Mjölby kommun.

Åtgärder som gjorts och som planeras för är:

  • Samtal med berörd medarbetare samt minskad kontanthantering på gruppbostaden.
  • Framåt har arbete påbörjats tillsammans med personalavdelningen för att undersöka möjligheten att begära registerutdrag från belastningsregistret i samband med anställning i arbete som innehåller ensamarbete.
  • När det gäller förväntningar på medarbetares närvaro på jobbet så kommer chef prata om det i arbetsgrupperna och även lyfta detta på nytt inför kommande lön- och medarbetarsamtal inom LSS-organisationen.
  • Arbete pågår också för att organisera arbetsledning under jourtid.

Det som händer nu är att IVO granskar att huvudmannens, det vill säga omsorgs- och socialförvaltningens, utredning av missförhållandet följer gällande bestämmelser.

När det gäller berörd medarbetare har personen efter samtal med enhetschef valt att avsluta sin anställning. Ärendet kring stölderna är under polisutredning.

Uppdaterad: