Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Välkomna det nya året med hållbarhetskalendern

Hållbarhetskalendern 2024 är nu utdelad till alla hushåll i Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner. Förutom att det är en praktisk kalender att ha på väggen för att notera saker som du behöver komma ihåg, innehåller den även viktig information.

I hållbarhetskalendern 2024 kan du läsa om hur du kan minska din vattenförbrukning, förändringarna som kommer ske i avfallshanteringen och hur du kan leva mer hållbart i vardagen. Mjölby kommuns budget- och skuldrådgivare informerar också om den hjälp du kan få av dem din privatekonomi.

Hållbarhetskalenderns historia

Hållbarhetskalendern delades ut första gången för ungefär femton år sedan och var då ett samarbete mellan Mjölby och Boxholms kommuner. Kalendern har under åren som gått utvecklats till dagens utseende och format. Informationen som vi valt att lyfta fram i kalendern under dessa femton år är ämnen som varit viktiga för oss i kommunerna, men även saker som har uppmärksammats ute i världen.

Årets hållbarhetskalender

Nytt för 2024 är att Ödeshög kommun också har varit med och tagit fram kalendern, vilket innebär att omkring 18 000 hushåll fått en hållbarhetskalendern hem i brevlådan nu. Arbetet med hållbarhetskalendern 2024 påbörjades redan under våren 2023. Arbetsgruppen bestod av tjänstepersoner från de tre kommunerna som jobbar med vatten, avfall, hållbarhetsfrågor och en budget- och skuldrådgivare. Målet var att ta fram en relevant och lättförståelig information om vad som händer i våra kommuner samtidigt som vi vill ge användbara tips och råd. Bilderna som finns i kalendern är tagna på platser runt om i de tre kommunerna.

– Hållbarhetskalendern ger oss möjlighet att nå ut till ett större antal kommuninvånare än vad vi gör med våra andra informationskanaler. Kalendern informerar om mycket av det som händer under året i våra kommuner på ett och samma ställe. Det är dessutom roligt att vi kan arbeta tillsammans med våra grannkommuner, säger Hanna Malmstedt som är miljöutredare på Mjölby kommuns avfallsenhet.

Hoppas du får nytta av årets hållbarhetskalender och kom ihåg att varje handling räknas. Genom små förändringar i vardagen kan vi tillsammans skapa en positiv inverkan på vårt samhälle.

Hållbarhetskalender 2024 kalender samhällsinformation

Vid utebliven hållbarhetskalender

Om du av någon anledning inte fått hem hållbarhetskalendern för 2024 är du välkommen till respektive kommuns stadshus för att hämta en kalender.

Kontakt

Har du frågor om hållbarhetskalendern 2024 är du välkommen att kontakta Medborgarservice via e-post medborgarservice@mjolby.se eller på telefonnummer 010-234 50 00.

Uppdaterad: