Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Informationsträffar om vilken hjälp som finns för äldre

Under fyra tillfällen i november har personer födda 1943 och som inte har någon insats inom vård och omsorg bjudits in av kommunen för en informationsträff.

På träffarna som återkommer varje år med informeras det om vilket stöd och vilken hjälp som kommunen erbjuder målgruppen. Träffarna har i år varit på Bokens, Änggårdens och Vifolkagårdens vårdboende.
– Totalt har i år drygt 220 personer bjudits in, cirka 100 personer har deltagit och flera har dessutom fått information genom telefonkontakt, berättar Annelie Rydell, anhörigkonsulent.

De som medverkar och informerar om kommunens verksamheter har varit anhörigstöd, biståndshandläggare, trygghetsvärdar, måltidsservice och Medborgarservice.

– Träffarna har varit uppskattat och många tycker träffarna varit informativa och trevliga, personerna som deltagit tycker även att det har varit en bra mix av verksamheter som medverkat, fortsätter Annelie.

Träffarna äger rum varje år under hösten utifrån nya åldersklasser och deltagarna får även med sig en del material hem.

– Besökarna får ett ansikte på oss, som de senare kanske kommer möta, man träffar även andra i samma ålder. Dessa möten ger en trygghet över vad kommunen har att erbjuda och besökarna upplever att man bli sedd och lyssnad på, avslutar Annelie.

Uppdaterad: