Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Våld mot kvinnor uppmärksammas under Orange Week

Under Orange week har Mjölby kommun aktiviteter för att sätta ljuset på våld mot kvinnor och flickor. Syftet är att öka medvetenhet om problemet och att sprida information om hur våldsutsatta kan få stöd.

Kvinna i orange jacka som för ihop sina händer till ett hjärta.

Den 25 november är det den internationella dagen avskaffandet av våld mot kvinnor, en dag som kallas Orange day. Det är något som myndigheter och kommuner runt om i Sverige uppmärksammar under en dag, eller en vecka. Att det är just den orange färgen används för att representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor är för att det är en ljus och optimistisk färg.

Aktiviteter i Mjölby

Under veckan hänger det 64 orangea tygstycken i Galleria Kvarnen i Mjölby.

Orange tygstycken upphängda i taket. En roll-up som säger stoppa våldet mot kvinnor.

– De symboliserar varje polisanmälan av våld mot kvinnor över 18 i Mjölby under 2022. Då vet vi inte hur stort mörkertalet är av fall som inte blir anmälda och hur det ser ut bland unga under 18 år. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar och vågar prata om detta, säger Roger Max, säkerhetssamordnare.

Han berättar att personal som arbetar med frågor om våld och med säkerhet från Mjölby kommun kommer att vara i Galleria Kvarnen på fredag den 24 november för att ge information. Det lyser också orange på några platser i centrala Mjölby; bland annat på stadshuset och i två rondeller. På Kanikeplan och Jerikodalstorget lyser budskapet ”en kommun fri från våld” upp marken.

Stadshuset i Mjölby upplyst i orange.
Musikrondellen i Mjölby lyser orange.

Viktigt att våga fråga

Angelika Rudberg, som är samordnare för våld i nära relation, berättar att det är ett problem, men inte mer i Mjölby än någon annanstans.

– Men här har vi lyckats nå väldigt många. Vi har en hög andel som får stöd i förhållande till invånarantal.

En viktig nyckel till det är att alltid våga fråga om det, inte bara när man misstänker att personen är våldsutsatt.

– När vi till exempel har familjestödsärenden är vi extra lyhörda för om det har förekommit våld, för vi vet att många av de vi träffar har erfarenheter av det. Då kan vi fånga upp dem tidigare och hänvisa till stödet som finns.

Det finns stöd

Som våldsutsatt kan man bland annat få samtalsstöd och stöd i att göra skydds- och riskbedömningar via kommunen.

– Ibland kan det även vara praktiskt stöd, att vi kan följa med till polisförhör eller rättegång. Om det finns biståndsbeslut kan man få hjälp med att få komma till ett skyddat boende på annan ort. Vi har även stöd till barn som har bevittnat våld och till våldsutövare som vill förändra sitt beteende.

Mjölby kommun har ett samarbete med kvinnojouren i Motala, så man kan vända sig till dem om man inte vill gå via socialtjänsten.

Här kan du få hjälp

Våld i nära relationer – kontakta kommunen

Mjölby är med i kampanjen ”ta snacket” som flera kommuner och myndigheter i länet står bakom. Det finns en webbplats med mycket bra information.

Ta snacket Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: