Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Mjölby övade krishantering regionalt

Mjölby kommun har under hösten övat samverkan under kris tillsammans med andra aktörer i Östergötland; kommunerna, Länsstyrelsen, Region Östergötland, Polisen samt andra samverkansparter i länet.

Människor i en stor föreläsningssal.

Scenariot för övningen var en cyberattack som påverkade telefoni och internet. Det blev också brist på drivmedel och el samt problem med betalningsflöden. Den fiktiva krisen ställde stora krav på samverkan och åtgärder både inom kommunen, men också med de andra aktörerna.

– Större kriser som elavbrott och cyberangrepp påverkar ofta många aktörer och samverkan är då väldigt viktigt. Regionala övningar ger oss möjlighet att under ordnade former testa vår förmåga att samverka och få kontakt med andra inom vårt geografiska område, säger Charlotte Hallin, stabschef för Mjölby kommuns krisstab.

Ett hundratal deltagare från Östergötland deltog

Under delar av övningen träffades de medverkande på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Andra delar utfördes hos respektive aktör, men i samverkan med övriga. Ett genomgående tema var samverkan under störda förhållande, det vill säga när de vanliga kontaktvägarna inte fungerar, till exempel för att internet ligger nere.

– Övningarna har varit både lärorika och roliga. Vi lär oss mycket kring vårt arbetssätt och om hur vi arbetar tillsammans. Vi har en väl fungerande krisledningsorganisation även om det alltid finns förbättringar att göra, säger Charlotte Hallin.

Uppdaterad: