Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Så ska orternas attraktivitet öka

Ny samverkansorganisation för centrum, plats- och handelsutveckling skapar ökad attraktivitet i centrum hos kommunens fyra större tätorter: Mjölby, Mantorp, Skänninge och Väderstad.

Kvinna står utomhus framför en byggnad där det står "Galleria Kvarnen"

Isabel Gölles är ledare för centrum, plats- och handelsutveckling i Mjölby kommun.

Samverkansorganisationen består av representanter från kommunen, fastighetsägarnätverket och näringslivet. Organisationen ska sedan arbeta med olika fokusområden. Det kan vara platsutveckling, stadsmiljö, etablering, trygghet samt aktiviteter och evenemang.

– Vi har intervjuat ett 50-tal personer från näringslivet, genomfört platsvandringar och lyssnat in hur man vill arbeta. Målsättningen har varit hur organisationen ska vara sammansatt och hur den kan fungera bäst utifrån orternas förutsättningar. Vi har landat i att den bästa vägen fram är en ny samverkansorganisation, säger Isabel Gölles, ledare för centrum, plats- och handelsutveckling.

Kvinna står utomhus framför en å.

"Det finns ett unikt företagande i kommunen med ett stort entreprenörskap och engagemang", säger Isabel Gölles.

Ett stort entreprenörskap och engagemang

Projektet drog igång i juni 2021. Sedan dess har flera workshops och dialogmöten genomförts. I samband med förra årets julhandel genomfördes flera insatser som konstprojekt, samarbeten på offentliga platser och installationer med selfieramar.

Nu blir projektet verklighet och en organisation byggs upp. En interimsstyrelse ska väljas, en tillfällig styrelse, där kommunen är en av tre parter som ska ansvara för att ta fram en vision och målbilder.

Vad är unikt för Mjölby kommun när det handlar om centrum, plats- och handelsutveckling?

– Det finns ett unikt företagande i kommunen med ett stort entreprenörskap och engagemang. Det är viktigt framåt för organisationen. Men det kan behövas samordning och stöttning i de frågor som organisationen förväntas göra, säger Isabel Gölles.

Centrum, plats- och handlingsutvecklingen är ett samarbete mellan kommunen, de lokala fastighetsägarna, handeln, besöksnäringen och näringslivsföreningen Växtkraft.

Svart vägg där det står "Snällvägg, ta en jacka om du behöver, ge en jacka om du har en över"

Vintern 2022 sattes en snällvägg upp i Mjölby och Skänninge. Snällväggen var en del av projektet.

Kontakt

Isabel Gölle
Ledare för centrum, plats- och handelsutveckling

Uppdaterad: