Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Tidsmaskinen - Nytt konstverk i Öjebro

"Tidsmaskinen" invigdes som det senaste tillskottet till Öjebros kulturarv. Invigningen ägde rum söndagen den 22 oktober, med konstnären bakom verket, Martijn van den Bosch, närvarande. Invigningstalet hölls av Birgitta Gunnarsson, kommunalråd i Mjölby kommun.

Människor vid Konstverket Tidmaskinen som består av kugghjul i olika färger

Konstverket ”Tidsmaskinen” för oss bakåt i tiden, med kugghjulsformer som jackar i varandra. På samma sätt som konstverket bjuder in oss till fantasi, samtal och lek, stimuleras våra sinnen och tankar av den kringliggande, välbevarade kvarnbybebyggelsen. I Öjebro har kvarnar funnits, människor arbetat och levt, långt innan invigningen av konstverket.

- Öjebroortens hembygdsförening och boende i Öjebro bjöds in till en workshop där målet var att fånga upp önskemål, tankar och idéer från de boende, säger Lena Lindgren, kultur- och fritidsstrateg.

Om konstnären och finansiering av projektet

Martijn van den Bosch är en svensk/nederländsk designer/konstnär som är bosatt i Linköping. Han har en examen i inredningsarkitektur och konst från Gerrit Rietveld Academie (BA) och Konstfack (MA).

Konstverket har finansierats med stöd från Region Östergötland som en del av deras arbete om platsutveckling och gestaltad livsmiljö på mindre platser. Detta arbete har skett i samverkan med Mjölby kommun.

Se konstverket ta sin form

Nedan kan du ta del av en video från modell till färdigt konstverk i Öjebro.

Uppdaterad: