Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nya soptunnor i Mjölby kommun

Du som bor i villa eller som har ett fritidshus i Mjölby kommun kommer att få nya soptunnor. Soptunnan du har idag byts ut senast den 1 januari 2027 till två nya soptunnor med fyra fack i varje, vilket underlättar för dig att sortera ditt avfall hemma.

Regeringen beslutade den 1 juni 2022 att alla Sveriges kommuner ska ha en fastighetsnära insamling. Beslutet är en ändring i förordningen om producentansvar. Förordningen innebär att alla Sveriges kommuner ska erbjuda en fastighetsnära insamling av pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar från och med 1 januari 2027. Syftet med förordningen är dels att öka återvinningen av förpackningar men även säkerställa att förpackningarna tas om hand på ett miljövänligt sätt.

- Det är ett beslut från regeringen som vi måste förhålla oss till och Mjölby kommun har valt att göra anpassningen med hjälp av fyrfackskärl. Både Motala och Vadstena kommun har redan infört fyrfackskärl med goda resultat, säger Bjarne Sjögren, samhällsbyggnadsnämndens ordförande (S).

Hur ser de nya soptunnorna ut?

I dag har du som bor i villa och fritidshus en tunna som du slänger dina soppåsar med restavfall och matavfall. Den soptunnan kommer att bytas ut mot två tunnor med fyra fack i varje. Där kan du direkt sortera mycket av ditt avfall. I de nya soptunnorna kommer det finnas olika fack för:

  • matavfall
  • restavfall
  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar
  • metallförpackningar
  • glas
  • tidningar.

När får jag mina nya soptunnor?

I dagsläget kan vi inte säga när de nya tunnorna är på plats, men vi vet att det blir senast den 1 januari 2027.

Hur ofta kommer soptunnorna att tömmas?

Den tunnan som du slänger gröna påsen med ditt matavfall i kommer att tömmas två gånger i månaden och den andra tunnan töms en gång i månaden. Återvinningsstationerna finns kvar framöver så du kan sortera de förpackningar som är för stora att slänga i soptunnorna.

Är bytet frivilligt?

Nej, du kan inte välja om du vill byta soptunna eller inte. Det är ett nationellt lagkrav som ska vara infört hos alla hushåll i Sverige senast den 1 januari 2027, vilket gör bytet obligatoriskt. Förändringen innebär även att våra sopbilar måste bytas ut och anpassas.

Uppdaterad: