Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Undersökning om trygghet och brott för företagare i Mjölby kommun

Under hösten 2023 kommer Mjölby kommun bjuda in företag i kommunen att svara på en enkät om trygghet och brott. Syftet är få en bättre bild av vad företagare i kommunen upplever för problem i relation till brottsutsatthet och otrygghet.

Undersökningen kommer användas för att skapa bättre förutsättningar att involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet.

– Vi vill ta reda på mer om ni som företagare i kommunen drabbas av brott, vilka brott ni oroar er över och hur brottsligheten påverkar verksamheten, säger Morgan Lantz, säkerhetschef på Mjölby kommun.

Utskick under vecka 40

Undersökningen kommer att skickas ut per post under vecka 40 till 1100 företag. Alla företag i kommunen med mer än en halv miljon i omsättning bjuds in att svara på enkäten.

– Svaren kommer ge oss en bild av företagarnas situation och en grund inför vårt fortsatta långsiktiga arbete med att planera och samordna lämpliga insatser tillsammans med polis och andra berörda aktörer. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar.

Resultaten från undersökningen kommer att presenteras bland annat vid Näringslivsrådet och på vår hemsida.

Trygghetsenkäten är en del av Mjölby kommuns arbete med att göra kommunen till en ännu tryggare plats att etablera och driva företag på.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad: