Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Uppdaterad: Veta skola håller stängt fredag 15 september

Veta skola hölls stängd fredag 15 september efter att ett hot riktats mot skolan. Utbildningsförvaltningen har tagit beslut att öppna Veta skola igen måndag 18 september.

Vad har hänt?

Ett hot har riktats mot Veta skola via sociala medier. Hotet har polisanmälts. Polisen bedömer att hotet saknar substans och därmed är ofarligt.

Utbildningsförvaltningen tog, i samråd med trygg- och säkerhetsavdelningen, beslut att hålla skolan stängd under fredag 15 september för att trygga elevers och personals arbetsmiljö.

Veta skola hölls stängd 21 augusti efter hot.

Inget hot har riktats mot annan skola i kommunen.

Vad händer nu?

Veta skola öppnar igen måndag 18 september.

– Det är vårt ansvar att se till att elever och personal känner sig trygga i skolan. Vi arbetar nu intensivt tillsammans med trygg- och säkerhetsavdelningen, individ- och familjeomsorgen samt polisen för att motverka att detta ska behöva hända igen, säger Christer Lordh, utbildningschef.

Vårdnadshavare på Veta skola har blivit inbjudna till ett informationsmöte.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen.
E-post: utbildning@mjolby.se

Sidan senast uppdaterad: 15 september klockan 15.00.

Uppdaterad: