Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget

Säkerhetspolisen meddelade idag att terrorhotnivån i Sverige höjs från tre till fyra på en femgradig skala. Mjölby kommuns verksamheter är öppna som vanligt. Vi följer utvecklingen och har löpande dialog med polisen.

Säkerhetspolisen meddelade idag att terrorhotnivån i Sverige höjs från ett förhöjt till ett högt hot. Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt och vara medvetna om det säkerhetsläge som råder.

Mjölby kommuns verksamheter är öppna som vanligt och planerade evenemang kommer att genomföras. Vi följer utvecklingen och har en löpande dialog med polisen.

Vad kan du tänka på?

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter.

Var källkritisk – sprid inte obekräftad information.

Du kan läsa mer om det förändrade säkerhetsläget via länkarna nedan:

Säkerhetspolisen - Höjning av terrorhotnivån till högt hot Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Höjning av terrorhotnivån till högt hot Länk till annan webbplats.

För dig som känner oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. På länken nedan kan du läsa mer om var du kan vända dig:

Krisinformation.se - Stöd till dig som känner oro Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: