Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Eldningsförbudet upphör

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Mjölby kommun.

Eldsymbol med en grön ring runt sig.

Brandrisken har, enligt SMHI:s prognosunderlag, minskat i Östergötland och Länsstyrelsen har därför i samråd med länets kommuner och räddningstjänster beslutat att häva det skärpta eldningsförbudet i delar av Östergötland.

Utifrån rådande väderleksförhållanden och prognoser bedömer Länsstyrelsen att det inte längre finns tillräckliga skäl att bibehålla ett skärpt eldningsförbud eller ett eldningsförbud i hela länet.

Det kan fortfarande vara torrt i marker på vissa håll och eldning ska därför genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Det är viktigt att ha tillgång till vatten att släcka med. All eldning sker på eget ansvar.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om det är eldningsförbud där man befinner sig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Du kan minska risken för brand genom att:

  • Aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.
  • Använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.
  • Använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken. SMHI:s brandriskprognos Länk till annan webbplats.
  • Larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.

Uppdaterad: