Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nu byter särskolan namn till anpassad skola

Från och med söndag 2 juli byter särskolan namn till anpassad skola, detta efter förslag från Mjölbyelever. Den nya benämningen blir anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

I juni 2022 tog riksdagen beslut om att ändra skollagen i syfte att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. En del av denna ändring är att byta namn från särskola till anpassad skola.

Föräldrar och vårdnadshavare välkomnar denna förändring då många ungdomar som går i särskola har upplevt namnet som stigmatiserande och kränkande.

– Namnbytet moderniserar synen på det som kallats särskolan, nu stämmer namnet bättre överens med den verksamhet som faktiskt bedrivs - undervisning som anpassas efter elevernas behov. Det är viktigt för oss att eleverna känner sig hemma i sin skolform, säger Christer Lordh, utbildningschef.

Tidigare Mjölbyelever drivande i namnändringen

Det finns flera elever runt om i Sverige som lagt fram förslag för att ändra namnet på särskolan genom åren. Rasmus Westlund och Arvid Engback, från Mjölby, har under skoltiden kämpat för att få bort ordet särskola. Tillsammans med Leo Lust från Uppsala har de vid flera tillfällen träffat utbildningsminister, både under tiden förslag om namnbyte utretts och i samband med beslut i riksdagen.

Anpassad skola i Mjölby

I Mjölby finns anpassad grundskola på Lagmansskolan för elever i årskurs 4-9. Fram till och med årskurs tre är elever integrerade i klasser på sina hemskolor.

Anpassad gymnasieskola finns på Dackeskolan. Där erbjuds för närvarande två nationella program och ett individuellt program. Alla program är fyraåriga.

– Vi är fast beslutna att arbeta för en utbildningsmiljö där elever känner sig accepterade, respekterade och delaktiga i sin utbildning, säger Malin Limber, rektor för anpassad gymnasieskola och fortsätter: Namnbytet har ett signalvärde som betonar vårt engagemang för en undervisning som skapar förutsättningar för alla elever att nå sina mål.

Firande under höstterminen

Under höstterminen kommer namnbytet firas tillsammans med elever och lärare. Vi återkommer med mer information om hur firandet kommer gå till i augusti.

Ändringarna innebär att

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan.
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan.
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå.
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning.
  • benämningen träningsskola tas bort.

Källa: Skolverket Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: