Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Störs du av vilda fåglar?

Fåglar kan locka till skratt och förundran, men även ibland problem och störningar. När vilda fåglar finns i vår närhet, kommer in i vår trädgård eller bostad kan de orsaka nedsmutsning, skador på byggnader och störande ljud.

Kom ihåg att det ofta är vi människor, utan att tänka på det, som bjuder in vilda fåglar till vår närmiljö genom att erbjuda utmärkta matställen, bra platser för skydd och goda förutsättningar för bobyggnader. Generellt ses inte störningar från vilda fåglar som en olägenhet utifrån miljöbalken. Som enskild person kan man uppleva fåglarna som störande genom oljud eller genom att de förorenar på bilar, parkbänkar eller balkonger. I undersökningar har man inte konstaterat smittspridning av sjukdomar från fåglar till människor eller husdjur och oljud från till exempel kråkfåglar har i rättsfall bedömts som ”ej stadigvarande störning”. Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark bedöms i normalt inte som en olägenhet i miljöbalkens mening.

Generellt är det bäst med förebyggande åtgärder för att slippa störning och skador från vilda fåglar. Några exempel på förebyggande åtgärder är:

  • Lämna aldrig matavfall så att det kan dra till sig vilda fåglar.
  • Stäng noga till soprum och sopkärl.
  • Kontrollera och blockera regelbundet tak och håligheter i byggnader för eventuella boplatser.
  • Sätt upp attrapper av rovfåglar eller föremål som ger ifrån sig ljud eller ljus. Alla fågelskrämmor fungerar inte alltid. Här gäller det att testa sig fram.
  • Placera leksaksormar inom synhåll från där fåglarna brukar sitta och flytta dessa dagligen så att fåglarna inte ska genomskåda tricket.
  • Mata inte vilda fåglarna på torg, uteserveringar, i parker, från balkonger eller i närheten av huset. Detta gäller även matning av småfåglar eftersom maten lockar till sig andra fåglar som måsar och trutar.

Skyddsjakt på fåglar är inte ett hållbart alternativt eftersom det innebär att man bekämpar symptomen på ett sanitärt problem men inte tar tag i ursprungsproblemet. Efter skyddsjakt av fåglar lämnas bra häckningsplatser lediga vilket leder till att fåglar från andra revir tar över dessa platser och problemen blir återkommande.

På vår sida Vilda fåglar i stan Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de vanligaste vilda fåglar i stadens miljö, vart du vänder dig vid störning samt förslag på åtgärder.

Har du frågor om störande fåglar är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad: