Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Kungsvägen byggs om till en stadsgata

Arbetet med att skapa en mer attraktiv och inbjudande entré från Kungsvägen, via Norra strandvägen och in till stadsparken i Mjölby, är i full gång. Vi hoppas att den nya entrén är klar i början av juli 2023. Området i stadsparken med den nya lekplatsen, bryggorna vid vattnet och sittplatserna är välbesökta, men det saknas en naturlig övergång mellan parken och Mjölby stadskärna.

Parallellt med arbetet av den nya entrén det projektet pågår även ett arbete med att omvandla Kungsvägen till en mer inbjudande stadsgata och där människan ska stå i fokus.Vi vill skapa en levande stadskärna i Mjölby dit både kommuninvånare och våra besökare utifrån vill komma för att träffas och umgås. Målet är att Kungsvägen ska bli en hemtrevlig gata med utrymme för människor att mötas. Vi planerar för att det ska finnas utrymme för uteserveringar, planteringar, växtlighet och rikligt med sittplatser.  Med mycket grönska, konst, liv och rörelse hoppas vi få till en trivsammare plats i centrum där vi trivs och vill vistas en längre tid.

Cykel- och biltrafik ska separeras från varandra och gatan kommer kantas av träd, annan växtlighet och självklart en belysning som ska bidra till ökad trygghet även under dygnets mörka timmar.

Projektet är fortfarande i sitt planeringsskede och ombyggnationen beräknas starta upp våren 2024 och vara färdigställd framåt vintern 2024.

illustration Kungsvägen Mjölby ombyggnation

Illustration: Landskapslaget AB

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad: