Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Företagen ger Mjölby kommun fortsatt högt betyg

Mjölby kommun placeras på en andraplats i länet när det kommer till gott företagsklimat. Det visar Svenskt Näringsliv enkätsvar om företagsklimatet.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina kommuner. Svaren av enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Nu har svaret från enkätundersökningen kommit.

Mjölby kommun får omdöme 3,84 i enkäten på en skala 1-6. Det är en ökning jämfört med föregående år som låg på 3,8. I riket är samma siffra 3,46.

– Vi ligger fortsatt på en hög nivå när det kommer till företagsklimat. Vårt mål är att ha den bästa servicen till våra företagare, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande.

Företagsranking under hösten

Resultatet visar även att Mjölby kommun får bra omdöme vad gäller information till företagen. Där hamnar kommunen på 3,52. Det är en ökning jämfört med föregående år där det var 3,44.

Enkätsvaren visar också att Mjölby kommun behöver prioritera frågorna om minskad brottslighet och kortare handläggningstider. Kommunen håller på att ta fram ett rapporteringssystem som ska lanseras inom kort, där kommer även näringslivet att bjudas in. En trygghetsundersökning ska även skickas ut till alla företagare.

Under våren lanserades en ny e-tjänst för bygglov som ska frigöra tid för handläggare och ge bättre service till företagare och medborgare. Kommunen arbetar också med rekrytering och satsar på att utöka resurser för att ge bättre service.

Vad kommunen får för rakning presenteras i september. Under 2022 hamnade Mjölby kommun på plats 45 i Sverige.

Svenskt Näringsliv företagsklimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Cecilia Burenby
Kommunstyrelsens ordförande

Uppdaterad: