Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nu startar vi vårt arbete med SSPF

Som många andra kommuner i Sverige satsar nu Mjölby kommun på samverkansformen Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF). Detta är en satsning för att möta barn och unga i tidiga lägen. Med gemensamma krafter inom formen SSPF hjälper vi barn och unga med normbrytande beteende kring brott och/eller droganvändning från att komma bort från sitt utsatta läge.

– Nu jobbar vi på riktigt med socialt arbete. Nu kraftsamlar vi gemensamt, vilket känns angeläget och spännande. Nu tar vi ett stort steg fram till gemensamma mål, säger Eva Ström, ny verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen sedan slutet av april.

I mars samlades den blivande styrgruppen för första gången för att få inspiration från Christina Söderberg som jobbar på Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Hon berättade för den blivande styrgruppen hur man arbetar i andra kommuner i länet, men även hur man arbetar nationellt med SSPF. I Motala har man nyligen startat upp sitt arbete med SSPF och i Norrköping och Linköping så har samverkansformen funnits en längre tid.

- Det finns olika framgångsfaktorer för att lyckas med samverkansformen SSPF. Till exempel så handlar det mycket om att formulera tydliga mål och syfte, även tydliga riktlinjer kring vilka barn och ungdomar som man ska arbeta med. Men också att följa upp insatserna och åtgärderna som görs för barnen och ungdomarna, säger Christina Söderberg, utredare vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

SSPF gör det lättare att samverka kring individen

Samverkansformen SSPF bygger på att någon av aktörerna inom SSPF fångar upp barn och unga tidigt. Sedan blir nästa konkreta steg att vårdnadshavare till aktuellt barn/ungdom samtycker via att fylla i en samtyckesblankett till att uppgifter som annars är sekretessbelagda mellan myndigheterna. Detta för att lättare kunna samverka runt individen. Sedan bildas en specifik arbetsgrupp kring individen som jobbar med ungdomen och dess omgivning. Arbetsgruppen ska vara representerad från respektive SSPF-bokstav, det vill säga skola, socialtjänst, polis och fritid. Gruppen ska vara så nära eleven/individen som möjligt så aktörer från civilsamhället till exempel från en förening kan bli aktuellt i vissa fall.

- Nästa steg i vårt arbete med SSPF i Mjölby blir att organisera oss och vi är på god väg. Den 1 juni så börjar vår nya SSPF-koordinator Ulrika Borg. Hon blir sammankallande till styrgruppen och även för de arbetsgrupper som bildas kring varje ungdom, säger Eva Ström.

Fakta bakgrund SSPF:

  • SSPF står för Samverkansformen Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid.
  • Idag jobbar cirka 150 kommuner i Sverige med SSPF.
  • Målgruppen för SSPF är barn och unga med ett normbrytande beteende med riskfaktorer som indikerar brott och/eller droganvändning
  • SSPF arbetar främst kring en individ, men det kan även finnas insatser på gruppnivå.

Uppdaterad: