Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Kommunledningen besöker byalagen

Under våren besöker kommunledningen de olika byalagen på landsbygden. Vid träffarna diskuteras förbättringar och utvecklingsfrågor för varje ort.

En grupp röda hus med vita knutar vid en grusväg. Husen är omgivna av grönskande träd och buskar.

Öjebro i sommarskrud.

Byalagen och kommunens företrädare träffas regelbundet: vartannat år ute i byarna, vartannat år i kommunens lokaler.

Det här året är det kommunens tur att besöka de lokala utvecklingsgrupperna. De närmaste veckorna är kommunstyrelsens arbetsutskott inbjudna till Väderstad, Bjälbo, Sya, Västra Harg, Kolstad, Normlösa, Vallerstad, Skeppsås, Hogstad och Öjebro.

En kraft för kommunen

Byalagen verkar för ortens bästa och är en kraft för kommunens landsbygd. De är engagerade i kommunala frågor och tar upp frågor som är kopplade till deras ort. De finns där för nyinflyttade och arrangerar olika välbesökta aktiviteter för byborna, bland annat.

Av Mjölby kommuns drygt 28 000 invånare, bor cirka 6 000 personer på landsbygden. För Mjölby kommun är det viktigt att ha en bra kontakt med byalagen. Samverkan med byalag, eller lokala utvecklingsgrupper, är en del av kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Mer information

Mer informationen om byalag i kommunen och landsbygdsutveckling. Landsbygdsutveckling

Uppdaterad: